• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ"' | 25 Οκτωβρίου 2020, 10:01

    Kαθώς μας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε δημόσια την γνώμη μας για τις διατάξεις του νόμου 4538/2018 πρέπει να επισημάνουμε ότι προβληματικές διατάξεις υπάρχουν και στις ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί και πρέπει να διορθωθούν (τροποποιηθούν). Ειδικότερα η τελευταία ΚΥΑ για τη διαδικασία τοποθέτησης ανηλίκων σε ανάδοχος και θετές οικογένειες παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα που αναστέλλουν αν όχι καταργούν τη δυνατότητα αναδοχής και υιοθεσία παιδιών που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην κοινωνία για να αναλάβει τη φροντίδα τους για διαφόρους λόγους. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για τα παιδιά αυτά η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης παιδιών με ανάδοχους ή θετούς γονείς είναι άνευ σημασίας αφού δεν υπάρχουν σχετικές αιτήσεις και το σύστημα αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει προς το σκοπό που δημιουργήθηκε. Πρέπει συνεπώς, όταν ένα παιδί παραμένει στα "αζήτητα" μετά από 3 προσπάθειες ηλεκτρονικής διασύνδεσής του να δίνεται η δυνατότητα στο φορέα προστασίας του (ίδρυμα) να οργανώνει το ίδιο την διαδικασία αναδοχής του σε συνεργασία με τους φορείς εποπτείας και οι φορείς εποπτείας των ιδρυμάτων (κοινωνικοί σύμβουλοι) να ζητούν την προώθηση της αποΪδρυματοποίησης και να την εποπτεύουν. Είναι λάθος αυτό που προβλέπεται στην ΚΥΑ να αλλάζει μόνο το Α.Σ.Ο.Α. του παιδιού γιατί το πρόβλημα δεν είναι εάν το παιδί προορίζεται για αναδοχή ή υιοθεσία αλλά εάν για το συγκεκριμένο παιδί δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον ούτε για αναδοχή ούτε για υιοθεσία όπως συνήθως γίνεται. Επίσης το Α.Σ.Ο.Α. του παιδιού δεν μπορεί να αλλάξει από αναδοχή σε υιοθεσία εάν δεν υπάρχουν οι νομικές εκείνες συνθήκες που επιτρέπουν την υιοθεσία του. Συνεπώς πρέπει να επιτρέπεται και η παράλληλη δυνατότητα (που νομικά υπάρχει ούτως ή άλλως) να αποκατασταθεί οικογενειακά ένα παιδί έξω από το πληροφοριακό σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση παιδιά που δεν ενδιαφέρουν τους υποψήφιους αναδόχους θα παραμείνουν για όλη την ανήλικη ζωή τους σε ίδρυμα και αυτό πρέπει να αποτραπεί. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Παρατηρήθηκαν σοβαρές δυσλειτουργίας και ατυχείς συνδέσεις με αναδόχους γονείς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί η αναδοχή είναι ένας θεσμός στον οποίο δεν αρμόζει εφαρμογή πανελλήνιας εμβέλειας καθώς τα παιδιά σε αναδοχή διατηρούν συχνά δεσμούς με πρόσωπα του περιβάλλοντός τους ή με ιδρύματα τα οποία διατηρούν την επιμέλειά τους ή έχουν την εποπτεία τους. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι κατά την καταχώριση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα δεν εισάγονται σωστά τα δεδομένα που προβλέπονται σε δικαστικές αποφάσεις, όπως είναι το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τους φυσικούς γονείς ή συγγενείς καθώς τα άτομα που τα καταχωρούν δεν γνωρίζουν και τη σημασία τους. Η αναδοχή των παιδιών ιδρυμάτων ή μη, είναι λογικότερο να γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακό και όχι εθνικό με αντίστοιχη ρύθμιση του Συστήματος.