• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ' | 26 Οκτωβρίου 2020, 08:18

    Άρθρο, 2, παράγραφος 5 Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην παράγραφο 5, να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο: “Η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ, ώστε να θεσπίζονται θέματα σχετικά με την ειδική λειτουργία και το προσωπικό των ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία, οπότε υπάρχουν αυξημένες και ιδιαίτερες ανάγκες.