• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ' | 26 Οκτωβρίου 2020, 09:15

    Άρθρο 2, παράγραφος 4 Πέρα από τα πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής καταγραφής προσέλευσης/αποχώρησης (απασχόληση προσωπικού, τεχνικά προβλήματα Η/Υ, internet) προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά στην εφαρμογή των παραπάνω στα ΑμεΑ. Στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πιο σημαντικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι-κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ωφελούμενων- όταν έχεις να αντιμετωπίσεις εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ., το να πρέπει να καταγράφεις αφίξεις/αναχωρήσεις σε πραγματικό χρόνο, είναι ανούσιο και σίγουρα θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ποιότητα και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, για τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, που τη διαχείρηση τους την έχουν οι Δήμοι ή οι ΟΤΑ, οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Μια τέτοια εφαρμογή, μόνο αρνητική επιβάρυνση προσθέτει στη λειτουργία της Δομής. Με βάση τα παραπάνω, η καταγραφή προσέλευσης/αποχώρησης καθώς και οι εβδομαδιαίες δραστηριότητες μπορούν να γίνονται σε μηνιαία βάση στην εκάστοτε Δομή, όχι σε πραγματικό χρόνο και να αποστέλλονται στον αρμόδιο Φορέα ελέγχου, εφόσον ζητηθεί. Η ΕΕΤΑΑ εφαρμόζει ήδη αντίστοιχο μοντέλου ελέγχου. Άρθρο, 2, παράγραφος 5 Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην παράγραφο 5, να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο: “Η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ, ώστε να θεσπίζονται θέματα σχετικά με την ειδική λειτουργία και το προσωπικό των ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία, οπότε υπάρχουν αυξημένες και ιδιαίτερες ανάγκες.