• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΙΤΑΛΙΩΡΑΚΗ' | 26 Οκτωβρίου 2020, 09:15

    Άρθρο 2, παράγραφος 4 Πέρα από τα πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής καταγραφής προσέλευσης/αποχώρησης (απασχόληση προσωπικού, τεχνικά προβλήματα Η/Υ, internet) προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά στην εφαρμογή των παραπάνω στα ΑμεΑ. Στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πιο σημαντικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι-κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ωφελούμενων- όταν έχεις να αντιμετωπίσεις εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ., το να πρέπει να καταγράφεις αφίξεις/αναχωρήσεις σε πραγματικό χρόνο, είναι ανούσιο και σίγουρα θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ποιότητα και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών.