• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ' | 26 Οκτωβρίου 2020, 17:58

    Πιστεύουμε ότι σχετικά με τη διαφάνεια που υποσχέθηκε ο ν. 4538/2018 κατά την ψήφισή του και που στην πράξη μέχρι σήμερα δεν την έχουμε διαπιστώσει, σε σχέση με την πορεία των προγραμμάτων εξωιδρυματικής και αποϊδρυματικής πολιτικής στη χώρα, είναι αναγκαίο να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ τα αριθμητικά στοιχεία που συγκεντρώνονται βάσει των Μητρώων που τηρούνται. Δεν είναι κατανοητό γιατί στοιχεία που δεν εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα, δεν είναι διαθέσιμα προς ενημέρωση του κοινού. Αυτό είναι απολύτως εφικτό εφόσον λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα και θα απαλλάξει από βάρος εργασίας τους υπαλλήλους που καλούνται να απαντούν συνεχώς σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων αλλά θα βοηθήσει και τους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις πιθανότητες υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιών και να καταθέτουν αναλόγως τις αιτήσεις τους. Τα αριθμητικά στοιχεία που πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα είναι: - Αριθμός παιδιών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ανηλίκων και οι ηλικίες τους. - Αριθμός παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με αναπηρίες και οι ηλικίες τους. - Αριθμός παιδιών τυπικής ανάπτυξης με Α.Σ.Ο.Α. αναδοχής και οι ηλικίες τους. - Αριθμός παιδιών τυπικής ανάπτυξης με Α.Σ.Ο.Α. υιοθεσίας και οι ηλικίες τους. - Αριθμός αναπήρων παιδιών με Α.Σ.Ο.Α. Αναδοχής και οι ηλικίες τους. - Αριθμός αναπήρων παιδιών με Α.Σ.Ο.Α. Υιοθεσίας και οι ηλικίες τους. - Αριθμός υποψηφίων αναδόχων γονέων ανά Περιφέρεια και συνολικά (Ειδικά Μητρώα και Εθνικό ) - Αριθμός υποψηφίων θετών γονέων ανά Περιφέρεια και συνολικά (Ειδικά Μητρώα και Εθνικά). - Αριθμός παιδιών με Α.Σ.Ο.Α. αναδοχής που πρέπει να παραμείνουν στην Περιφέρεια της κατοικίας τους λόγω ειδικών προβλέψεων στις δικαστικές αποφάσεις ρύθμισης της επιμέλειάς τους. - Αριθμός παιδιών ανά κλειστή δομή παιδικής προστασίας, οι ηλικίες τους και αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτά και για τα οποία έχει συνταχθεί ατομικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης. Επίσης, σωστό είναι να περιλαμβάνεται παρατήρηση για τα παιδιά για τα οποία δεν προβλέπεται οικογενειακή αποκατάσταση και η προοπτική τους (π.χ. "15 παιδιά ηλικίας 7-17 ετών θα παραμείνουν στη δομή γιατί συνδέονται με τακτική επικοινωνία με τις βιολογικές τους οικογένειες ' ή 5 παιδιά ηλικίας 14-17 ετών δεν επιθυμούν την αναδοχή".- - Αριθμός προτεινόμενων «συνδέσεων» παιδιών με αναδόχους και θετούς γονείς - Αριθμός επιτυχών «συνδέσεων» παιδιών με αναδόχους και θετούς γονείς. Τα στοιχεία αυτά εάν δεν είναι εφικτό να ενημερώνονται καθημερινά, να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. ανά δίμηνο ή ανά τρίμηνο. Με όλα αυτά τα στοιχεία και την "καθαρή" εικόνα που σχηματίζεται στο ευρύ για την ειλικρινή πρόθεση των δομών κλειστής περίθαλψης ανηλίκων να συμμετέχουν σε προγράμματα οικογενειακής τους αποκατάστασης θεωρούμε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να δρομολογηθεί από το Υπουργείο μια πολιτική συγκεκριμένης κατεύθυνσης προς φορείς που δεν προάγουν στην πραγματικότητα το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας και οι ίδιοι οι φορείς θα αισθάνονται ότι τελούν κάτω από το κριτικό βλέμμα της κοινωνίας. Επίσης με αυτό τον τρόπο οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στο ΕΣΑΝΥ και να συμμετέχουν στις διεργασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ευάλωτων ανηλίκων.