• Σχόλιο του χρήστη 'Κανέλη Αικατερίνη' | 27 Οκτωβρίου 2020, 21:13

    Θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί ένας τοπικός προσδιορισμός στην χρήση των voucher με βάση το Δήμο κατοικίας της δικαιούχου μητέρας. Να μην επιτρέπεται δηλαδή να τοποθετείται παιδί σε δομή άλλου δήμου, από την στιγμή που στον δικό του δήμο υπάρχει ελεύθερη θέση.