• Σχόλιο του χρήστη 'Χρύσα' | 28 Οκτωβρίου 2020, 00:56

    Πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο Νομοσχέδιο για την έγκαιρη καταβολή των μισθών των εκπαιδευτικών και λοιπών που εργάζονται στα Δημοτικά ΚΔΑΠ ή στα Νομικά Πρόσωπα αυτών. Να γίνει ρητή μνεία στο νομοσχέδιο,Να υποχρεούνται οι Δήμοι να καταβάλλουν κάθε μήνα τους μισθούς των εργαζομένων στα Δημοτικά ΚΔΑΠ ή στα Νομικά Πρόσωπα αυτών. Οχι "δύνανται" να καταβάλλουν την μισθοδοσία από ιδίους πόρους,αλλά ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να καταβάλλουν την μισθοδοσία κάθε μήνα και να παρακρατούν τα χρήματα όταν τα στέλνει η ΕΕΤΑΑ. Να γίνει ρητή αναφορά στο νομοσχέδιο,για υποχρεωτικό έλεγχο των Δήμων ή των Νομικών Προσώπων αυτών,ότι όλα τα χρήματα που στέλνει η ΕΕΤΑΑ, δαπανώνται για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργείας των Δημοτικών ΚΔΑΠ και όχι για άλλους σκοπούς.