• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ' | 28 Οκτωβρίου 2020, 11:21

    Άρθρο 1,2. Και από τη διατύπωση των άρθρων και από όσα αναφέρονται στην αιτιολογική δεν προκύπτει επαρκώς η δέσμευση για Σύσταση κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠΜΕΑ. Οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση είναι βέβαια απαραίτητες, πρέπει όμως να συνδέονται με σαφείς προϋποθέσεις στη λειτουργία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός αλλά και η εφαρμογή Συστήματος Ποιοτικής λειτουργίας και παρακολούθησης είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους: Προσδίδουν το χαρακτήρα σύγχρονων δομών/ υπηρεσιών για τα παιδιά. Διασφαλίζουν την επιστημονική επάρκεια. Παρέχουν στοιχεία (παρακολούθηση δεικτών) χρήσιμα για αξιολόγηση, πιστοποίηση, έλεγχο, ακόμα και για την «απόδοση κυρώσεων», όπως με έμφαση και κατ΄ επανάληψη αναφέρεται (παρ. 8 α, β) Διευκολύνει τη περιγραφή του ρόλου ενός εκάστου των εργαζομένων, το εύρος της αρμοδιότητας και ευθύνης του. Ενισχύουν τον πλουραλισμό.( Η διατύπωση των βραχυπρόθεσμων- μακροπρόθεσμων στόχων στην αιτιολογική είναι γενική). Ο πλουραλισμός πρέπει να αναπτύσσεται επιπλέον των προϋποθέσεων καλής λειτουργίας, διαφορετικά ατεκμηρίωτες επιστημονικά πρακτικές μπορεί να αναπτύσσονται «στο όνομα του πλουραλισμού». Ο Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί ακόμα και παιδαγωγικό εργαλείο για τα παιδιά, που μαθαίνουν από κοινού με τους παιδαγωγούς και εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων να υποστηρίζουν τα όρια του κοινού πλαισίου, που διευκολύνει τις δράσεις και τις σχέσεις τους. Κ.λπ.