• Σχόλιο του χρήστη 'Νάντια' | 28 Οκτωβρίου 2020, 20:21

    Συμφωνώ απολύτως με τις προτάσεις και την αιτιολόγηση της ΠΑΣΕΚΔΑΠ, ιδίως σε σχέση με το άρθρο 1 παράγραφο 5. Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών είναι πρακτικά αδύνατη, λαμβάνοντας υπ'όψην παραμέτρους όπως: 1) η ελλειπής στελέχωση των ΚΔΑΠ και η συνεπακόλουθες επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο, 2) οι προβληματικές (ή και ανύπαρκτες κατά περιπτώσεις) υποδομές στα ΚΔΑΠ, με υπολογιστές που όταν υπάρχουν συχνά δεν λειτουργούν και οι εκπαιδευτικοί θα καταστούν υπεύθυνοι για την ελλειπή καταγραφή εάν αυτή οφείλεται σε κάποια από τις συχνές αστοχίες υλικού ή άλλα τεχνικά προβλήματα. Αντ' αυτού, είναι πρακτική η online αποτύπωση της καταγραφής που ήδη γίνεται στο τέλος της ημέρας/βάρδιας, εφόσον ο εξοπλισμός υπάρχει και λειτουργεί. Αυτό θα επιτύχει τους στόχους του Υπουργείου για κεντρικό έλεγχο της προσέλευσης των παιδιών και συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς να αφαιρεί από το εκπαιδευτικό έργο ή να μεταφέρει την ευθύνη της ανά πάσα στιγμή σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού στους εκπαιδευτικούς.