• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτα Σταματοπούλου' | 29 Οκτωβρίου 2020, 13:33

    Όσον αφορά στην Παράγραφο 5, θεωρείται σχεδόν αδύνατον να δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο οι παρουσίες των παιδιών καθώς απαιτεί χρόνο από τουλάχιστον έναν από το παιδαγωγικό προσωπικό για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει την «απουσία» του παιδαγωγού από την δραστηριότητα-απασχόληση των παιδιών, έστω και προσωρινά, υποβαθμίζοντας την παιδαγωγική διαδικασία ή φέρνοντας την σε δεύτερη μοίρα. Επίσης, η ισομερής συμμετοχή των παιδιών στα εργαστήρια στενεύει τα όρια της ελευθερίας επιλογής των παιδιών, δεσμεύοντας σε παρακολούθηση συγκεκριμένων εργαστηρίων αποκλείοντας τα υπόλοιπα, για τα οποία ενδεχομένως τα παιδιά να αποκτήσουν μετέπειτα ενδιαφέρον ή περιέργεια να παρακολουθήσουν. Τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν ελευθερία μετακίνησης μεταξύ εργαστηρίων εντός της βάρδιας τους για να απολαμβάνουν την ποικιλία που τους παρέχεται αλλά και να αλλάζουν ανάλογα με τις επιθυμίες και την αναπτυξιακή τους εξέλιξη.