• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 29 Οκτωβρίου 2020, 14:24

    Σχετικά με το άρθρο 1α, όπου καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια, θα ήταν σκόπιμο να οριστεί οικονομικό πλαφόν και για το ύψος των καταθέσεων του ανασφάλιστου υπερήλικα, κατ΄αντιστοιχία με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (άρθρο 3 της αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935-ΦΕΚ 2281/τ. Β΄/15-06-2018).