• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφία Τουμπανακη' | 29 Οκτωβρίου 2020, 14:48

    Όσον αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή προσέλευσης/ αποχώρησης παιδιών , από προσωπική εμπειρία υπάρχει πρόβλημα στην όλη διαδικασία λόγω μη εξοικείωσης με τη χρήση Η/Υ από το προσωπικό.