• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 29 Οκτωβρίου 2020, 14:45

    Σχετικά με την καταβολή του επιδόματος (άρθρο 16 παρ. 2 και3), θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να πιστώνεται πάντοτε στο λογαριασμό του εκμισθωτή, για να αποφεύγονται περιπτώσεις μη απόδοσής του από τους ενοικιαστές. Όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή της σχετικής διάταξης , θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί αν θα πρέπει να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή δύο (2) ΙΒΑΝ και πώς το σύστημα θα υπολογίζει στην αναδρομική πληρωμή το ΙΒΑΝ του εκμισθωτή και στις υπόλοιπες πληρωμές το ΙΒΑΝ του ανασφάλιστου υπερήλικα.