• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ' | 29 Οκτωβρίου 2020, 15:15

    Αξιολογώντας τα σχόλια και κάνοντας ανάγνωση το Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται και έχοντας την εμπειρία τόσο του γονέα όσο και του εκπαιδευτικού και μάλιστα σε θέση Διοίκησης που κατέχω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο: Α) Όσον αφορά τις Κτιριοδομικές Υποδομές, για να μη βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση ως Πολίτες να απορούμε πως καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εν μία νυκτί μετατρέπονται σε Παιδαγωγικές Δομές προνοιακού χαρακτήρα και μάλιστα εν μέσω covid 19 και ταυτόχρονα να χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους. Β) Όσον αφορά τις Δραστηριότητες που αναπτύσσονται οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν τον Παιδαγωγικό Χαρακτήρα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με τους στόχους που θέτει το Υπουργείο Παιδείας για παιδιά αντίστοιχης ηλικίας και μάλιστα να λειτουργεί συμπληρωματικά έτσι ώστε οι οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα να μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους δεξιότητες ζωής.