Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ' | 2 Οκτωβρίου 2012, 13:14

    1. Κρίνω ότι η συγχώνευση των Φορέων δεν θα επιφέρει ουδεμία οικονομία στον προϋπολογισμό τουναντίον θα δημιουργήσει προβλήματα στην διαχείριση και κυρίως στη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών. Ήδη οι προστατευόμενες περιοχές θεωρούνται προτεραιότητες δεύτερης ή και τρίτης σειράς. Η συγχώνευση που επιχειρείται μάλλον θα επιδυνώσει την κατάσταση. 2. Ειδικότερα για την ενοποίηση των Φορέων του Παρανασσού και της Οίτης επιθυμώ να καταθέσω ότι οι προστατευταίες περιοχές δεν έχουν ουδεμία σχέση κι αναρωτιέται κανείς πως είναι δυνατόν να λειτουργήσουν από κοινού. Πέραν των ανωτέρω θεωρώ ότι η επιλογή της έδρας του νέου Φορέα (Αμφίκλεια) είναι λανθασμένη χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των περιοχών. Αντί της Αμφίκλειας προτείνουμε τη Λαμία για τους κατωτέρω λόγους: - Η Λαμία ήταν εξ αρχής η έδρα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και με εσωτερική απόφαση του πρώτου Δ.Σ. επιλέχθηκε η Υπάτη (Λουτρά) καθώς γειτνίαζαν περισότερο με το Δρυμό. - Η Λαμία είναι η έδρα του Δήμου Λαμιέων και κυρίως η πρωτεύουσα κι έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ως έδρα της Περιφέρειας και του μεγαλύτερου δήμου της περιοχής διαθέτει το πλεονέκτημα της εγγύτητας και της άμεσης πρόσβασης με όλες τις υπηρεσίες, Φορείς, ηγεσίες κ.λπ. - Η Λαμία βρίσκεται ακριβώς στο μέσον των αποστάσεων τόσο της Αμφίκλειας όσο και των Λουτρών Υπάτης με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις των υπαλλήλων αλλά και των λοιπών συναλλασσομένων με τον ενιάιο Φορέα να είναι ευκολότερη και προ πάντων ταχύτερη. Παράλληλα διευκολύνει εξ ίσου και τους δύο Δρυμούς. -Η Λαμία ως επιλογή της έδρας θα μηδενίσει τοπικιστικές αντιδράσεις και πικρίες παραγόντων τόσο της Υπάτης όσο και της Αμφίκλειας. Όταν στο σχέδιοπροκρίνεται η Αμφίκλεια το γεγονός θα θεωρηθεί προκλητική εύνοια της πόλης αυτής σε σχέση με την Υπάτη και θα προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων αλλά και "παρεμβάσεων". Η επιλογή της Λαμιαςως έδρας κρίνεται ως η δικαιότερη και προ πάντων λογικότερη λύση.