Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Καταργηση Οργανισμων
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου "Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα"

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» προς το σκοπό της οικονομικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάργηση και συγχώνευση των δημοσίων νομικών προσώπων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Δεύτερα, 8 Οκτωβρίου 2012. Σας ευχαριστώ,Αντώνης ΜανιτάκηςΥπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [...]

Περισσότερα »
11 Οκτωβρίου 2012, 17:0018 Σχολιάσιμα Άρθρα726 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου
Δημόσια Διαβούλευση επι του Σχεδίου Νόμου «Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών νομοθέτησης και την εμπέδωση της διαφάνειας στη διοικητική δράση.Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρούμε την αναδιάταξη του συστήματος παραπτωμάτων και ποινών των υπαλλήλων του δημοσίου, ώστε αφενός μεν να αναδιαμορφώσουμε το προφίλ του έντιμου και αποτελεσματικού δημόσιου υπαλλήλου στην ελληνική κοινωνία, αφετέρου δε να εξελίξουμε ένα «πλαδαρό» σύστημα καταστολής παραβατικών συμπεριφορών στο δημόσιο, σε δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και βασικό εγγυητή διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος κατά την ανάπτυξη διοικητικής δράσης από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο, σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.Δημήτρης ΡέππαςΥπουργός Διοικητικής Μετ [...]

Περισσότερα »
15 Νοεμβρίου 2011, 23:5910 Σχολιάσιμα Άρθρα87 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με βασικούς άξονες την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη και της επιχείρησης στη δημόσια διοίκηση, την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης που διεξάγεται στη χώρα και την κατάκτηση ενός διεθνώς αποδεκτού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Η ανοιχτή διακυβέρνηση μέσω της συμμετοχής των πολιτών, η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα αποτελούν τις σημαντικότερες δεσμευτικές αρχές που, σύμφωνα με την προτεινόμενη στρατηγική, θα πρέπει να πληρούνται κατά το σχεδιασμό, την έγκριση και την υλοποίηση των πολιτικών, των δράσεων και των επί μέρους έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Στην παρούσα συγκυρία, θεωρούμε καθοριστικής σημασίας την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης επί της στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των προϋποθέσεων υλοποίησής της, και αυτό επειδή:- Η ελληνική δημόσια διοίκηση καλείται να κάνει ένα μεγάλο άλμα ψηφιακής αναβάθμισης, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και εξειδικ [...]

Περισσότερα »
20 Φεβρουαρίου 2014, 13:0012 Άρθρα48 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και ΥΠηρεσιών και άλλες Διατάξεις
Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις

Θέτουμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», το οποίο περιλαμβάνει τρία βασικά κεφαλαία.Ειδικότερα, τα κεφάλαια αυτά είναι:1. Διοικητικές απλουστεύσεις – Άρση διοικητικών βαρών.2. Εξορθολογισμός δομών με την κατάργηση φορέων.3. Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω νέου, μεταβατικού τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.1. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της άρσης των διοικητικών βαρών. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποσκοπεί ευρύτερα στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, νομοθετούμε με το παρόν νομοσχέδιο μια πρώτη δέσμη σημαντικών διοικητικών απλουστεύσεων με σημαντικότερες τη κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο, την κα [...]

Περισσότερα »
21 Ιανουαρίου 2014, 14:0041 Άρθρα820 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις Υπουργείου
Δημόσια διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου: "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις"

Θέτουμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντικείμενο μία σειρά ρυθμίσεων που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό ζητημάτων κατάστασης προσωπικού του Δημόσιου Τομέα. Μεταξύ άλλων, εξορθολογίζεται το πλαίσιο των αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, ενισχύεται η λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων και διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν την αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας, επιχειρείται επίλυση της εκκρεμότητας των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ του ΑΣΕΠ ενώ εισάγονται και διατάξεις που αφορούν την Διαύγεια, το ΑΣΕΠ κ.λπ. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για διάφορα ζητήματα των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη και άλλων.Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας μέχρι την Πέμπτη 03/10/2013.Κυριάκος ΜητσοτάκηςΥπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΟι διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος των πολιτών, παραμένουν στη διαβούλευση μέχρι και την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίο [...]

Περισσότερα »
9 Οκτωβρίου 2013, 15:0046 Άρθρα981 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη "αναδιοργάνωσης σημαντικών εποπτευόμενων φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης"
Δημόσια διαβούλευση επί της «Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση ενεργειών εφαρμογής της αναδιοργάνωσης σημαντικών εποπτευόμενων φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος», της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στον ιστοχώρο www.opengov.gr. για διαβούλευση

Με το παρόν σχέδιο Διακήρυξης για τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για την αναδιοργάνωση των δομών και λειτουργιών σημαντικών εποπτευόμενων φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης που θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολο της .Οι συμφωνίες – πλαίσιο αποτελούν πολύτιμα και δοκιμασμένα εργαλεία για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, λάβαμε την απόφαση να τα αξιοποιήσουμε στην μεγάλη προσπάθεια να αναδιοργανώσουμε το δημόσιο τομέα.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 31η Μαΐου 2012. [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2012, 13:591 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέτουμε σε διαβούλευση συμπληρωματικές διατάξεις στο σχέδιο νόμου με αντικείμενο την οργάνωση των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.Με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Η σύσταση της αρχής αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσα από τον έλεγχο και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία του Υ.ΔI.Μ.Η.Δ., ήτοι του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών-ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στοχεύει αφενός μεν να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα θετικά χαρακτηριστικά των δυο θεσμών, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους, αφετέρου δε να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες τους, ώστε να τους καταστήσει πιο αποτελεσμα [...]

Περισσότερα »
14 Ιουνίου 2013, 15:0018 Άρθρα70 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος»
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση «Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 18η Ιουνίου 2013 το παρόν σχέδιο Διακήρυξης για τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση ενεργειών αναδιοργάνωσης δομών και λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΜανούσος Βουλουδάκης [...]

Περισσότερα »
18 Ιουνίου 2013, 15:591 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ -υποδομές ασφάλειας
Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης"

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), έως την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Το έργο σχεδιάστηκε από την ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.Κωνσταντίνος ΤζοάννηςΔιευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
5 Απριλίου 2013, 15:002 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση, Ασφαλής Χρονοσήμανση
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν. 3979/2011 (για την ασφαλή χρονοσήμανση, την επιβεβαίωση λήψης και τη γνωστοποίηση εγγράφων)

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την  Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013, σχέδιο Υπουργικής Απόφασης γιατην εξειδίκευση των θεμάτων που αφορούν στην  Επιβεβαίωση Λήψης εγγράφων, Χρονοσήμανσης, Σημείου Γνωστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25 του ν. 3979/2011 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των συναλλασσομένων.ΜανούσοςΒολουδάκηςΥφυπουργός  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [...]

Περισσότερα »
1 Φεβρουαρίου 2013, 15:007 Άρθρα38 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη "Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης"
Δημόσια διαβούλευση επί της «Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση ενεργειών εφαρμογής της Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Με το παρόν σχέδιο Διακήρυξης για τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για την αναδιοργάνωση των δομών και λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης που θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολο της .Οι συμφωνίες – πλαίσιο αποτελούν πολύτιμα και δοκιμασμένα εργαλεία για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, λάβαμε την απόφαση να τα αξιοποιήσουμε στην μεγάλη προσπάθεια να αναδιοργανώσουμε το δημόσιο τομέα.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 31η Μαΐου 2012. [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2012, 23:591 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αξιολόγηση Προσωπικού
Δημόσια διαβούλευση επί του «Συστήματος Αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα»

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα « Σύστημα Αξιολόγησης των υπαλλήλων και τωνοργανικών μονάδων του Κράτους, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλωνφορέων του Δημοσίου Τομέα» που θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση καθιερώνει πάγιοσύστημα ετήσιας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων μεσυγκεκριμένες διαδικασίες, κριτήρια και στόχους.Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η βελτίωση της απόδοσης και τωνικανοτήτων των αξιολογούμενων υπαλλήλων και η προαγωγική εξέλιξη αυτώναξιοκρατικά δεδομένου ότι οι υπάλληλοι θα αξιολογούνται ουσιαστικά με βάση τηναπόδοσή τους, η οποία μετράται με το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησηςσυγκριμένων και προκαθορισμένων στόχων, τις διοικητικές ικανότητες και την ενγένει συμπεριφορά στην υπηρεσία.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα είναιιδιαίτερα χρήσιμη προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης να εξετάσει τις προτάσεις σας και να προβεί, όπουκριθεί αναγκαίο, στις απαραίτητες τροποποιήσεις πριν αυτό προωθηθεί στοΣυμβούλιο της Επικρατείας.Η παρούσα διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Απριλίου. [...]

Περισσότερα »
12 Απριλίου 2012, 13:0032 Άρθρα603 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
Δημόσια διαβούλευση για το μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Ένας από τους κύριους στόχους μας ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα κάνουν τη χώρα πιο ανταγωνιστική, πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και ελκυστική σε ξένες επενδύσεις. Για να το πετύχουμε αυτό, αξιοποιούμε εργαλεία που μας παρέχει η πληροφορική, για να βελτιώσουμε και να απλοποιήσουμε τους κανόνες με τους οποίους λειτουργούν σήμερα οι επιχειρήσεις.Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο συμπεριλαμβάνεται στις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται και θα φέρει μια σειρά από οφέλη τόσο σε επίπεδο διαφάνειας όσο και σε επίπεδο διευκόλυνσης των επιχειρήσεων.Με αυτή τη φιλοσοφία, διαμορφώθηκε το μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου που τίθεται σε διαβούλευση, και καλούμε τους πολίτες και τους φορείς της αγοράς να καταθέσουν τη γνώμη τους, και να ανταποκριθούν σε αυτή μας την προσπάθεια.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 10 Απριλίου 2012.Φιλικά,Παντελής ΤζωρτζάκηςΥφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [...]

Περισσότερα »
10 Απριλίου 2012, 23:591 Άρθρα49 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Λευκή Βίβλος
Δημόσια διαβούλευση επί της «Λευκής Βίβλου για τη Διακυβέρνηση»

Η παρούσα «Λευκή Βίβλος για τη Διακυβέρνηση», που θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση, αποτελεί ένα κείμενο αρχών και προτάσεων για τον τρόπο μετάβασης σε ένα κράτος επιτελικό, το οποίο δρα συντονισμένα και αποτελεσματικά.Είναι αυτονόητο ότι το κείμενο και οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου δεν αποτελούν οριστικές θέσεις. Αντιθέτως, αποτελούν στο σύνολό τους προτάσεις διαβούλευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό τους προκειμένου να μπορέσουμε, για πρώτη φορά, να προχωρήσουμε συντεταγμένα στη δρομολόγηση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του κράτους.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012.Φιλικά,Δημήτρης ΡέππαςΥπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [...]

Περισσότερα »
27 Ιανουαρίου 2012, 23:597 Άρθρα178 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δημόσια Διαβούλευση επί του «Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης »

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄).Σύμφωνα με τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς προς κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη – government to citizen, επιχείρηση – government to business και άλλο δημόσιο φορέα-government to government).  Για την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού βάρους, την εξάλειψη σημαντικού μέρους της υπάρχουσας γραφειοκρατίας, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πιστοποιητικών και την ταχύτερη και αποδοτικότερη επικοινωνία των δημοσίων φορέων μεταξύ τους, απαιτούμενο δομικό στοιχείο είναι το Πλαίσιο για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με όλες τις συνιστώσες που το αποτελούν.Με το παρόν Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιχειρούμε να θέσουμε τους κανόνες και τα πρότυπα για τον εκσυγχρο [...]

Περισσότερα »
23 Ιανουαρίου 2012, 23:597 Άρθρα76 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
21 Άρθρα167 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου με αντικείμενο την οργάνωση των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.Με την ορθολογική αναδιάρθρωση και οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια και ικανότητα της Διοίκησης να ανταποκρίνεται στην κύρια αποστολή της: στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Στην παρούσα δε συγκυρία, η ριζική και ευρεία αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών συνιστά επιτακτικό αίτημα καθότι στην πραγματικότητα αποτελεί και μέσο αντιμετώπισης της κρίσης. Στο παρόν νομοσχέδιο, η αναδιοργάνωση της Διοίκησης υπακούει σε μια διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν μεθοδολογία. Οι νομικές ρυθμίσεις αποτυπώνουν πλέον τις αρχές, τις μελέτες και τα πορίσματα της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης, με συνέπεια τα νέα οργανωτικά σχήματα να είναι σε θέση να εγγυηθούν τη βέλτιστη λειτουργία της Διοίκησης και την απαλλαγή της από ανορθολογικές, δύσκαμπτες και απρόσφορες για τη λειτουργία της δομές. Η επιστημονική έρευνα και η πρακτική δεν έπονται αλλά προηγούνται του νομικού κανόνα, εξασφαλίζοντας την ορθολογικότητα και την αποτελεσματικότητά του.Έμφαση δίνεται στο γενικό περιεχόμενο, τη σύνταξη και την έγκριση των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρε [...]

Περισσότερα »
17 Μαΐου 2013, 15:0020 Άρθρα751 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8
Δημόσια Διαβούελυση για την Διακήρυξη Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8"

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την ΚτΠ Α.Ε., έως την Παρασκευή 8η Μαρτίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Το έργο σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.Κωνσταντίνος ΤζοάννηςΔιευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
15 Μαρτίου 2013, 15:001 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων
Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την ΚτΠ Α.Ε., έως την Παρασκευή 8η Μαρτίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Το έργο σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.Κωνσταντίνος ΤζοάννηςΔιευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
15 Μαρτίου 2013, 15:001 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA
Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την ΚτΠ Α.Ε., έως την Παρασκευή 8η Μαρτίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Το έργο σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.Κωνσταντίνος ΤζοάννηςΔιευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
15 Μαρτίου 2013, 15:591 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ψηφιοποίηση Εγγράφων
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος " Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο"

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης − αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α’).Μανούσος ΒολουδάκηςΥφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [...]

Περισσότερα »
8 Μαρτίου 2013, 15:0013 Άρθρα28 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε