Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Βλειώρας' | 2 Οκτωβρίου 2012, 13:55

    Δε μπορώ να καταλάβω με ποια λογική καταργούνται ή συγχωνεύονται ΦΔ, μετά από κόπο τόσων ετών για να λειτουργήσουν. Εντάξει, η συγχώνευση ΦΔ κοντινών περιοχών (π.χ. δάσους Δαδιάς και Έβρου) έχει μια λογική, καθώς είναι στην ίδια περιοχή. Η κατάργηση όμως άλλων, όπως αυτού της Κάρλας, ο οποίος υποτίθεται θα αναλάμβανε τη διαχείριση των πάντων εντός και γύρω από τη λίμνη και είναι ο μοναδικός στη Μαγνησία δεν έχει κάποια λογική. Αυτή τη στιγμή οι αρμοδιότητες μεταξύ ΦΔ, Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΕΥΔ Κάρλας και άλλων είναι τόσο μπλεγμένες και οι καθυστερήσεις τόσο μεγάλες που είναι άξιο απορίας πως η ΕΕ δεν έχει ακόμα απεντάξει το έργο από το ΕΠΕΡΑΑ. Επίσης, θεωρώ ότι πολύ μικρή εξοικονόμηση θα προκύψει από αυτές τις κινήσεις, αφού τα άτομα που απασχολούνται στους ΦΔ κατά κύριο λόγο πληρώνονται από προγράμματα της ΕΕ που "τρέχουν" οι φορείς. Τέλος, υποτίθεται ότι η δημιουργία αυτού του νομικού καθεστώτος ΦΔ έγινε ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και ΜΚΟ - περιβαλοντικές οργανώσεις, ώστε (μεταξύ άλλων) να υπάρχει πιο ευρεία θεώρηση των θεμάτων που άπτονται αυτών. Με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε περιφέρειες και διευθύνσεις αποκεντρωμένων διοικήσεων κάτι τέτοιο φυσικά και δε μπορεί να γίνει.