Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Χρηστογούλας' | 3 Οκτωβρίου 2012, 13:51

    Κατάργηση ΦΔ περιοχών θα έχει ως αντίκτυπο την πλήρη ασυδοσία κάποιοων να εισέρχονται σε αυτές και να κάνουν ότι θέλουν. Η συγχώνευση δε , μεγαλώνει το πρόβλημα που λίγοι ελεγκτές θα έχουν τεράστιο χώρο ευθύνης. Ότι εξοικονομούμε από μείωση προσωπικού θα δαπανείτε σε καύσιμα για τον έλεγχο των περιοχών