Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ' | 3 Οκτωβρίου 2012, 15:09

    Από τη νομολογία και τη νομοθεσία τόσο κατ’ αρχήν σε ΕΘΝΙΚΟ, όσο και στη συνέχεια και σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ δίκαιο, προκύπτει, ότι η σκοπιμότητα ίδρυσης των «ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» είναι η προστασία του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τόσο από φυσικές αιτίες & καταστροφές, όσο και από ανθρωπογενείς επεμβάσεις & δραστηριότητες. Για τη Χώρα μας, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι πριν 20 χρόνια περίπου, διαπιστώνουμε, ότι η πολιτεία έδωσε το δικαίωμα αυτό της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, στις συγκροτημένες υπό ενιαία ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δασικές Υπηρεσίες, με συγκεκριμένα «Συνταγματικά» και «Νομοθετικά» μέτρα, όχι φυσικά τυχαία . Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι χώρες της Ευρώπης, μέσα στα πλαίσια αυτά και με στόχο την οικονομική ανάπτυξή τους, ανέπτυξαν η κάθε μια, δράσεις που έθεσαν σε κίνδυνο της ισορροπία του Φυσικού Περιβάλλοντος, κυρίως λόγω της υπερεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Μοιραία λοιπόν καλούμαστε σήμερα, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου να επιλύσουμε πολυποίκιλα και πολυάριθμα ζητήματα, διαχείρισης & προστασίας των Δασικών Οικοσυστημάτων, των Υδάτινων Πόρων, κ.λ.π., ένεκα ακραίων φαινομένων λειψυδρίας και πλημμυρών, με την ίδρυση «Ειδικών Φορέων», με σκοπό αυτοί να αναπτύξουν αποτελεσματικά μέτρα και μεθόδους, για την αποκατάστασή τους. Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή γίνεται με στελέχωση υπηρεσιών κάτω από ισχυρά συντεχνιακά συμφέροντα, ζητήματα που ανέπτυξα και παρουσίασα, εδώ και μια 20ετία διεξοδικά, τόσο σε ημερίδες και συνέδρια, όσο και με συγκεκριμένες και εξειδικευμένες, για κάθε θέμα, προτάσεις μου, στο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, επειδή τυγχάνω υποχρεωτικά (Πρωσωπικά δεν επιθυμώ) μέλος αυτού, δυνάμει του ν. 1474/84. Από τις θέσεις μου αυτές, για την περίπτωση συγχώνευσης των υφισταμένων φορέων, φαίνεται να μη προκύπτουν ζητήματα, αλλαγής ειδικοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού, παρά μόνο θέματα συγκεντρωτικού ελέγχου, υπό την διοίκηση του ΥΠΕΚΑ., Παρά ταύτα, για παράδειγμα, υπάλληλοι που είναι πτυχιούχοι ΓΕΩΤΕΧΙΚΩΝ* ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, θα βρεθούν σε διοικητική και οικονομική δυσμένεια, έναντι των υπαλλήλων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, αφού διοικητικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά αυτοί, διατηρούν προνόμια συντεχνιακού χαρακτήρα που μνημόνευσα πιο πάνω, όπως: 1. Διπλή σύνταξη - Κύριος ασφαλιστικός φορέας και φορέας ταμείου μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). 2. Ειδικό μηνιαίο επίδομα αντιστάθμισμα, ποσού 550 € με βάση τις διατάξει του ν. 2430/96 ΦΕΚ156 Α΄, που χορηγείται μόνο σε πτυχιούχους «μηχανικών επιστημών» και 3. Προνόμια Διευθυντικών θέσεων. *: Φημολογείται επαναφορά των Δασικών Υπηρεσιών από το Υ.ΠΕ.& Κ.Α., όπου δικαιολογημένα είχε μεταφερθεί πρόσφατα, στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, όπου ήταν πριν.