Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Στέλιος Γκατζογιάννης' | 4 Οκτωβρίου 2012, 12:17

    Οι φορείς διαχείρισης ΠΠ που λειτούργησαν μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν, σχεδόν στο σύνολό τους, αναποτελεσματικοί τόσο όσον αφορά την προστασία και ανάδειξη των αξιών του δικτύου Ν.2000, όσο και προπάντων τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διατεθέντων για το σκοπό αυτόν, οικονομικών και άλλων πόρων. Αιτίες γι΄αυτό: α) η νομική μορφή και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας β) Οι ασαφείς αρμοδιότητες και οι επικαλύψεις με τους καθύλην αρμοδίους φορείς διαχείριης των ΠΠ γ) Η έλλειψη αρμοδιότητας και κύρους για την αντιμετώπιση παραβάσεων και απειλών προστασίας των ΠΠ. δ) Η αδυναμία αποτελεσματικής υποστήριξης αλλά και ελέγχου της λειτουργίας των Φορέων εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ ε) Η τυπική και ουσιαστική αδυναμία ενσωμάτωσης των απόψεων της κοινής γνώμης και εν γένει του κοινωνικού συνόλου στις αποφάσεις των ΔΣ των φορέων. στ) Η τυπική και ουσιαστική αδυναμία λειτουργίας Επιστημικών Συμβουλίων και, το χειρότερο, η αδυναμία κατανόησης και υλοποίησης εκ μέρους των ΔΣ επιστημικών απόψεων, όταν αυτές διατυπώνονται από τα ΕΕ. Όλα αυτά συνηγορούν στην άποψη ότι οι φορείς διαχείρισης των ΠΠ έτσι όπως τους σχεδίασαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και το ΥΠΕΚΑ, πρέπει να καταργηθούν και στη θέση τους να δούμε να δραστηριοποιούνται οι κατά τόπους Περιφέρειες και την ευθύνη διαχείρισης των ΠΠ να αναλμβάνουν με το κύρος τους οι εκλεγμένοι κατά τόπους Περιφερειάρχες. Μπορούν να συγκροτηθούν Συμβούλια Περιβάλλοντος σε κάθε Περιφέρεια, τα οποία και να αναλάβουν την ευθυνη προστασίας και διαχείρισης των ΠΠ υπό το κύρος του Περιφερειάρχη και με τη βοήθεια των μέσων και του δυναμικού που διαθέτουν. Για επιστημική ανάλυση και τεκμηρίωση της πρότασης αυτής μπορεί κανείς να ανατρέξει στις εργασίες (βλέπε επίσης gatzogiannis.blogspot.com): Α47. Γκατζογιάννης, Σ. 2007. Η ανάκαμψη των Δασικών Υπηρεσιών ως προϋπόθεση για τη σωτηρία της δασοπονίας στην Ελλάδα. Προσκεκλημένη εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (Καστοριά 7-10/10/2007)Δ13. Γκατζογιάννης, Σ. 1999. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή Κ. Ροδόπης. ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Αυτοτελής έκδοση) Α48. Γκατζογιάννης, Σ. 2008. Σύγχρονη διαχείριση δασών για την εξυπηρέτηση της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, οικολογική διαχείριση. Προσκεκλημένη εισήγηση στη ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Ανάπτυξης Προστασίας και Διαχείρισης των Δασών στα πλαίσια του προγράμματος: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δρ. Σ. Γκατζογιάννης, Δασολόγος τ.Τακτικός ερευνητής ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ