Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ' | 4 Οκτωβρίου 2012, 13:13

    Σχετικά με τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης (Με πλάγια τα σχόλια για κάθε δραστηριότητα μετά τη συγχώνευση!!) Οι κύριες δραστηριότητες των Φ.Δ. σύµφωνα µε τον νόµο 2742/99 και το πρότυπο σχέδιο κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού που είχε συνταχθεί από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., σημειακά ήταν: 1. Η εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας και μελετών στα όρια της περιοχής ευθύνης τους. (ενοχλητικό για κάποια μεγάλα συμφέροντα…όσο ποιο πολλοί εξειδικευμένοι αρμόδιοι τόσο λιγότερες πιθανότητες χειραγώγησης. Με τη συγχώνευση η κατάσταση θα γίνει για τους ληστρο-επενδύτες πολύ πιο βολική, αφού θα επικρατεί σύγχυση και δυσαρέσκεια!!!) 2. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης. (όσο πιο λίγοι φορείς τόσο πιο εύκολα οι γνωμοδοτήσεις αυτές μπορούν να διαβρωθούν…αφού οι περιοχές θα είναι τεράστιες οι αρμοδιότητες συγκεχυμένες και η δυσαρέσκεια μεγάλη!!!…) 3. Η προκήρυξη, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων (π.χ. µελετών, προµήθειας εξοπλισµού, εκτέλεσης τεχνικών έργων) που είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευοµένων αντικειμένων στα όρια της περιοχής ευθύνης. (αυτό κι αν δεν συμφέρει στους … ληστρο-επενδύτες… καλύτερα οι φορείς να είναι ανόμοιων περιοχών και προφανώς αλαλούμ!! ) 4. Υποβολή προτάσεων για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων σχετικά µε την περιοχή ευθύνης του φορέα τα οποία προάγουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευοµένων αντικειµένων. ( η περιοχή ευθύνης του φορέα θα είναι ..χαοτική και οι προτάσεις θα δυσκολέψουν!!) 5. Ο έλεγχος εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων/Εισηγήσεις για παραβάσεις όρων και περιορισµών. ( αυτό κι αν δεν θέλουν οι ληστρο-επενδύτες!! Όμως με τη συγχώνευση Πώς να ελεγχθούν παραβάσεις σε ανόμοιες τεράστιες περιοχές………; ) 6. ∆ραστηριότητες προβολής /εκδόσεις/εκδηλώσεις. ( θα μπορούν πλέον εύκολα να ελέγχονται και να περιορίζονται με τη συγχώνευση των Φ. Δ.) 7. Λειτουργίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης κοινού (σεµινάρια/ηµερίδες/συνέδρια). ( μετά τη συγχώνευση εκ των πραγμάτων θα γίνονται με όλο και πιο γενικό και ανώδυνο τρόπο…) 8. Λειτουργίες προσέλκυσης/ πληροφόρησης επισκεπτών (ίδρυση περιβαλλοντικών κέντρων πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης). ( τώρα με τη συγχώνευση όχι μόνο δεν θα ιδρύονται περιβαλλοντικά κέντρα, αλλά και τα υπάρχοντα θα προσπαθήσουν να τα καταργήσουν, έτσι η προσέλκυση / πληροφόρηση επισκεπτών….αν υπάρξουν…θα είναι μάλλον παρωδία!!) 9. Οργάνωση προγραµµάτων εθελοντών. (όσο μεγαλώνουν και συγχωνεύονται οι Φ. Δ. τόσο και οι εθελοντές θα είναι …ανώδυνοι… και τηλεκατευθυνόμενοι για αλλότρια συμφέροντα) 10. Η χορήγηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευοµένων περιοχών. (με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στους συγχωνευμένους Φορείς, σήμα ποιότητας θα μπορούν να πάρουν επιχειρήσεις που θα ανατρέπουν τον πολιτισμό, την εντοπιότητα και την παράδοση, αρκεί να μην έχουν ..πλαστικές καρέκλες και χάρτινα τραπεζομάντιλα….) Οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, πολύτιμες για την αναβάθμιση της επικοινωνίας του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον θα καταντήσουν περιοχές στείρας εκμετάλλευσης με επίφαση προστασίας, έρμαιο στα αδηφάγα συμφέροντα των ληστρο-επενδυτών. Η διατήρηση και προστασία της βιολογικής τους ποικιλότητας και των ιδιαίτερων αξιών τους για την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών που κρίνεται απαραίτητη θα παραμείνει δυστυχώς κενό γράμμα στις μεγαλοστομίες και τα κούφια λόγια που θα συνοδεύουν τα πακέτα fast track .