Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Δεμερίδης' | 4 Οκτωβρίου 2012, 18:46

    Συγχώνευση-κατάργηση φορέων διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών άρθρο 10 Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα μας στην 34η συνεδρίαση του στις 17 – 09 – 2012 συζήτησε το ενδεχόμενο της συγχώνευσης η και κατάργησης ορισμένων από τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Η άποψη του ΔΣ του φορέα μας επί του θέματος αυτού διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις αντικειμενικές κοινωνικές – οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα στην περιοχή του κεντρικού Έβρου, τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η οικονομική ζωή της περιοχής από την λειτουργία του φορέα, τη προσφορά του φορέα στην διατήρηση, προστασία, διαχείριση του περιβαλλοντικά ανεκτίμητου οικοτόπου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, καθώς και τις απόψεις που διατυπώθηκαν. α) Στο 287/23 – 07 – 2012 έγγραφο της συντονιστικής επιτροπής δικτύου φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. β) Στο από 26 – 07 – 2012 κοινό δελτίο τύπου του δικτύου προέδρων στους φορείς διαχείρισης , και του πανελλαδικού συλλόγου εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης. Γ) Στο ΑΠ 227/2012 έγγραφο των δέκα (10) περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ενστερνιζόμαστε πλήρως την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται με τα παραπάνω έγγραφα, που τεκμηριώνουν την άποψη ότι δεν δικαιολογείται η συγχώνευση – κατάργηση των φορέων διαχείρισης. Ειδικά για το Εθνικό Πάρκο του δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου και τον φορέα διαχείρισης του επισημαίνουμε ορισμένα ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, καθώς και στοιχεία από την δράση του ΔΣ και του προσωπικού του φορέα. To Ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του μοναδικού αυτού οικοτόπου στην Ανατολική Ευρώπη, θωράκισε θεσμικά το δάσος Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου το 1980 χαρακτηρίζοντας το ως προστατευόμενη περιοχή. Οι κάτοικοι των οικισμών μέσα στο Εθνικό Πάρκο καθώς και των οικισμών στα όρια αυτού, απέβαλλαν πολύ σύντομα τις όποιες αντιρρήσεις για τους πρωτόγνωρους στην εποχή εκείνη θεσμούς προστασίας. Σήμερα ο θεσμός του Εθνικού Πάρκου και ο φορέας διαχείρισης του είναι αποδεκτοί από την τοπική κοινωνία και θεωρείται ότι συνιστούν ένα ενιαίο μηχανισμό απαραίτητο για την διατήρηση, την προστασία και την διαχείριση του ευαίσθητου περιβαλλοντικά φυσικού οικοτόπου. Στο μακροχρόνιο διάστημα των 20 μηνών που δεν υπήρχε χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ σχηματίσθηκε η εντύπωση ότι ο θεσμός είναι υπό κατάργηση, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μόλις τέσσερεις εργαζόμενοι στον φορέα (απλήρωτοι επί είκοσι μήνες) συνέχισαν απτόητοι το έργο τους. Ήδη όμως ο θεσμός «Εθνικό Πάρκο – Φορέας Διαχείρισης» έχει αναβαθμισθεί. Με την έγκριση του τεχνικού δελτίο από το ΕΠΠΕΡΑΑ προχωρούμε στο επιστημονικό έργο μας, στην προστασία και ανάδειξη του μοναδικού οικολογικού πλούτου στο Εθνικό Πάρκο, στην ενίσχυση του φορέα με δώδεκα (12) υπαλλήλους για την εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα ο φορέας μας διευρύνει τη δράση του μέσω προγραμμάτων όπως το Interreg, τα ΠΕΠ, την κοινωφελή εργασία κλπ. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ καλούνται και παρευρίσκονται πολίτες, εκπρόσωποι των τοπικών επαγγελματικών οργανώσεων και των πολιτιστικών συλλόγων που καταθέτουν τις απόψεις τους και οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται έχοντας υπόψη την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Η συνεργασία με τις υπάρχουσες τοπικές δημόσιες αρχές (Δασαρχείο, Πυροσβεστική κλπ) είναι αρμονική όπως και με τις αιρετές αρχές του τόπου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο Δήμος Σουφλίου συμβάλλουν στο έργο του φορέα μας και μας ενισχύουν στο μέτρο του δυνατού. Συνεργαζόμαστε για επιστημονικά – περιβαλλοντικά θέματα με το τμήμα Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και με τις Περιβαλλοντικές ΜΚΟ WWF, ΕΟΕ και ΟΕΕ. Προκειμένου να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών και να προβάλλουμε τον ανεκτίμητο φυσικό πλούτο διοργανώνουμε σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Δαδιάς αρκετές εκδηλώσεις με φιλοπεριβαλλοντικό περιεχόμενο που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Η συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις αυτές είναι σημαντική και ενθαρρυντική για την συνέχεια αυτών. Ευελπιστούμε ότι οι εν γένει δραστηριότητες μας θα συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου για να ενισχυθεί η φθίνουσα τοπική οικονομία. Προκειμένου να ληφθεί η πλέον ενδεδειγμένη απόφαση για το μέλλον του Φορέα Διαχείρισης και του Εθνικού Πάρκου, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η αρνητική οικονομική πορεία της περιοχής του Δήμου Σουφλίου στα τελευταία χρόνια. Ήδη έπαυσε η λειτουργία μιας σειράς υπηρεσιών κοινωφελών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ενώ επίκειται η υποβάθμιση της ΔΟΥ Σουφλίου και του ΙΚΑ Σουφλίου. Η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης προφανώς θα επιφέρει στην τοπική οικονομία απώλεια εσόδων σε κάποιο βαθμό. Είναι γνωστό ότι η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα είναι εθελοντική χωρίς καμιά αμοιβή, ενώ τα λειτουργικά έξοδα και οι μισθοί του προσωπικού δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί καλύπτονται από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι επίσης γνωστό ότι η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης συνεπάγεται στην πράξη την υποβάθμιση έως ακύρωση των δραστηριοτήτων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που συνοδεύεται με την απώλεια θέσεων εργασίας. Συνοψίζοντας τους παραπάνω λόγους που εκθέτουμε θεωρούμε ότι η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην διατήρηση, προστασία, ανάδειξη του πολύτιμου οικοσυστήματος, στην απώλεια οικονομικών πόρων της τοπικής κοινωνίας, στην παραπέρα υποβάθμιση της περιοχής του Δήμου Σουφλίου και στην άνευ λόγου διαγραφή της μακρόχρονης ιστορικής πορείας του παγκοσμίως γνωστού δασικού συμπλέγματος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Γιώργος Δεμερίδης Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου