Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Bασιλική Κ.' | 5 Οκτωβρίου 2012, 13:47

    Για τις διαχειριστικές συνέπειες της κατάργησης, συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης αναφέρθηκαν επισταμένα τα προηγούμενα σχόλια. Εγώ θα ήθελα να θίξω τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την κατάργηση του Φορέα στον οποίο εργάζομαι, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των 4 καταργούμενων. Η απώλεια της επωνυμίας του Φορέα Διαχείρισης και η χρήση αντί αυτού εκείνου της Δασικής υπηρεσίας Κεφαλονιάς, στην οποία συγχωνεύεται θα δημιουργήσει σύγχυση στην τοπική κοινωνία αφού τα Δασαρχεία, ως υπηρεσίες δεν έχουν συνδεθεί με δραστηριότητες, όπως είναι αυτές που αναπτύσσονται από τους Φορείς Διαχείρισης (Περιβαλλοντικές Δράσεις και Ενημέρωση, Επιστημονική Παρακολούθηση, Διαχείριση Επισκεπτών κ.ά.). Ως αποτέλεσμα η απόκριση του κοινού σε αυτές τις δραστηριότητες και κυρίως εκείνων της Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης αναμένεται να περιοριστεί. Επιπλέον στην τοπική κοινωνία έχει γίνει αντιληπτό ότι για κάθε θέμα ή πρόβλημα που αφορά τον Εθνικό Δρυμό Αίνου μπορούν να απευθύνονται σε έναν Φορέα, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με αυτόν και να αντιμετωπίζονται άμεσα, κάτι το οποίο θα απωλεσθεί με την κατάργησή του. Επίσης η γνώση στην τοπική κοινωνία της καθημερινής παρουσίας και δραστηριότητας στον Εθνικό Δρυμό Αίνου των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης λειτούργησε και λειτουργεί αποτρεπτικά για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. παράνομο κυνήγι, παράνομη κοπή δέντρων, παράνομη απομάκρυνση φυτών κ.ά.). Η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σημαίνει ότι θα μείνει απροστάτευτο το μοναδικό οικοσύστημα του δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης, ένα οικοσύστημα που είναι σπάνιο για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.