Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΝΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ' | 5 Οκτωβρίου 2012, 14:58

    Λαμία, 5 Σεπτεμβρίου 2012 Σας διαβιβάζουμε Ψήφισμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων της 3ης Οκτωβρίου 2012 για σχέδιο νόμου που αφορά την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», που αφορά και στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03-10-2012 Δημοσιεύτηκε "προς διαβούλευση" το τελικό σχέδιο νόμου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», που αφορά και στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Στο άρθρο 10 και στην στ΄ παράγραφο προβλέπεται η συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και η σύσταση ενός νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας». Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας διαφωνεί με τη συγχώνευση των δύο φορέων, γιατί θεωρεί ότι δεν επιβαρύνουν με δαπάνες λειτουργίας τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν και λειτουργούν χρηματοδοτούμενοι αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα και τα Διοικητικά τους Συμβούλια καθώς και οι Πρόεδροι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Ζητάει τη συνέχιση της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης με έδρα τη Λαμία και να διευρυνθεί, συμπεριλαμβάνοντας και τις περιοχές NATURA της κοιλάδας του Σπερχειού και του Δέλτα του Μαλιακού με τη δημιουργία ενός ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού, που είναι και θέση όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση θεωρεί ότι η έδρα του Φορέα πρέπει να είναι η Λαμία, γιατί η Οίτη είναι το βουνό με ένα πλούσιο οικοσύστημα (με τα σπάνια λουλούδια, το αγριόγιδο της Οίτης, τα νερά, τα φαράγγια, τα πουλιά, τα ιστορικά της μνημεία), το οποί έχει αυξημένη την ανάγκη προστασίας ΛΑΜΙΑ, 05-10-2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Κουτσοβέλης Σ. Κούτρας Δ. Μητσόπουλος Δ. Συλεούνης Δ. Παλιαλέξης Η. Μαντζάνας Δ. Ηλιόπουλος Σπ. Ευαγγελίου Π. Ραφτοπούλου Μ. Καββαδίας Γ. Καλαμπαλίκης Δ. Αργύρης Αθ. Σταϊκούρα Ε. Βούλγαρης Α. Μιχαλόπουλος Μ. Μουστάκας Κ. Νταφλούκας Β. Ζωμένος Αν. Τελώνης Δ. Λυκοτσέτα Γ. Παπασταμούλης Β. Πανταζής Π. Οικονόμου Ε. Ρουποτιά Ε. Ρούλιας Ι. Χονδραλής Γ. Κλειτσάκης Αθ. Αρναούτογλου Θ. Στρωματιάς Ι. Κοτσάνος Γ. Μπασδέκης Κ. Ντίνου Αικ. Κυριακάκης Β. Στασινός Π. Ο Γραμ. Σύμβουλος : Παπαποστόλου Απ.