Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Μ.' | 5 Οκτωβρίου 2012, 15:34

    Δυστυχώς για άλλη μια φορά η επίσημη πολιτεία προβάλει πυροτεχνήματα με καθαρά επικοινωνιακή χρήση. Γιατί μόνο ως τέτοια μπορεί να εκληφθεί η ανακοίνωση της συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης Π.Π. Από όλους όσοι είναι σχετικοί με τη δομή και λειτουργία των συγκεκριμένων Φορέων Διαχείρισης τονίζεται η μηδαμινή αν όχι μηδενική εξοικονόμηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού καθώς: • Τα Δ.Σ. των Φ.Δ. λειτουργούν αμισθί • Το σύνολο της λειτουργίας τους καλύπτεται από ευρωπαϊκά προγράμματα τουλάχιστον έως τις 31/12/2015. Σημαντική παράμετρος που δεν έχει ληφθεί επίσης υπόψη είναι η ομαλή υλοποίηση των ενταγμένων έργων των Φορέων Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως ήδη έχει αναφερθεί από το σύλλογο εργαζομένων στους Φ.Δ. Ειδικότερα για την προτεινόμενη συγχώνευση των Φ.Δ. Δέλτα Νέστου –Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Οροσειράς Ροδόπης γίνεται ακόμη πιο φανερή η προχειρότητα με την οποία τέθηκε η συγκεκριμένη πρόταση. Οι περιοχές ευθύνης των δύο Φ.Δ. δεν είναι καν εφαπτόμενες και πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικά οικοσυστήματα. Ένα καθαρά δασικό στην περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης και ένα υγροτοπικό στη περίπτωση Δέλτα Νέστου –Βιστωνίδας – Ισμαρίδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παρουσία πέραν των διαφορετικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, την ύπαρξη διαφορετικών πιέσεων ανθρωπογενούς κυρίως προέλευσης. Επάνω σε αυτή τη βάση είναι προσανατολισμένο και το υφιστάμενο Δ.Σ. του κάθε Φ.Δ., με παρουσία και συμμετοχή των αντίστοιχων παραγωγικών ομάδων ή και υπηρεσιών (η Δ/νση Υδάτων και εκπρόσωποι αλιευτικών συνεταιρισμών για το Φ.Δ. Δέλτα Νέστου –Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και εκπρόσωποι της Δασικής Υπηρεσίας και του Τοπικού Συνεταιρισμού Υλοτόμων για το Φ.Δ. Οροσειράς Ροδόπης). Τι θα γίνει μετά τη συγχώνευση; Εκπρόσωποι αλιέων θα αποφασίζουν για θέματα δασικού χαρακτήρα ή και το αντίστροφο; Γιατί δεν λαμβάνονται, έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής «Φύση 2000»; Οι Φ.Δ. μπορούν ανέξοδα για το Ελληνικό Κράτος, ενισχύοντας μάλιστα τις τοπικές οικονομίες μέσω της υλοποίησης των ενταγμένων έργων τους, να λειτουργήσουν προς όφελος της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος έως και τις 31/12/2015. Στο μεσοδιάστημα μπορεί να γίνει μια σοβαρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία για την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης σε αυτές και όχι αποσπασματικού χαρακτήρα κινήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.