Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 6 Οκτωβρίου 2012, 14:03

    Κύριε Υπουργέ Προλογίζοντας αυτό το σχέδιο για την εισαγωγή του στη διαδικασία τη διαβούλευσης αναφέρεται «προς το σκοπό της οικονομικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου». Τεκμηριώστε μας σας παρακαλώ από πού προκύπτει η εξοικονόμηση πόρων από την κατάργηση/συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όταν οι εν λόγω Φορείς από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας χρηματοδοτούνται ολοκληρωτικά από ευρωπαϊκά προγράμματα και με άμισθα διοικητικά συμβούλια χωρίς καμία επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας και η στήριξη των Προστατευόμενων Περιοχών και των Φορέων Διαχείρισής τους θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και όχι να προσανατολίζεται στην υποβάθμιση τους. Αντί λοιπόν η πολιτεία να προσπαθεί να συγχωνεύσει και να καταργήσει τους Φορείς, θα έπρεπε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το 75% των περιοχών Natura της χώρας, που δεν ανήκουν διοικητικά σε κανέναν Φορέα Διαχείρισης. Οι Φορείς Διαχείρισης, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αποτελούν το μοναδικό μέσο προστασίας των προστατευόμενων περιοχών και θα πρέπει η πολιτεία να στραφεί στην στήριξη τους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ακόμα και σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η πατρίδα μας, η πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει/συγχωνεύσει τους εν λόγω Φορείς χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως τεκμηρίωση σχετικά με το όφελος που θα προκύψει σε επίπεδο διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και χωρίς να υπάρχει καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι τουλάχιστον ανούσιο. Δεν ξέρω πραγματικά το νόημα της διαβούλευσης όταν σε προηγούμενο σχόλιο η κα Βώκου Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 2000», η οποία αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας εκφράζει ξεκάθαρα τις απόψεις της Επιτροπής οι οποίες όπως η ίδια αναφέρει έχουν κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία επανειλημμένα. Όταν λοιπόν η πολιτική ηγεσία δεν έλαβε υπόψη της την παραπάνω Επιτροπή που είναι η καθ ύλη αρμόδια να γνωμοδοτήσει για αυτό το θέμα, πώς είναι δυνατόν να ακούσει τις υπόλοιπες σκέψεις/προτάσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα «διαβούλευση». Δεν είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μηχανισμοί κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Οι αιτίες της σημερινής κατάστασης πρέπει να αναζητηθούν αλλού και σίγουρα όχι στο περιβάλλον. Ευχαριστώ.