Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ιφιγένεια Κάγκαλου' | 7 Οκτωβρίου 2012, 10:05

    Πρωταρχικός ρόλος των ΦΔ αποτελεί η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός πλαισίου διαχείρισης των ΠΠ καθώς και ο συντονισμός όλων των αρμοδιοτήτων που κατέχουν σήμερα διάφορες υπηρεσίες, σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα και σκοπό έχει μια και μοναδική αποστολή: Να προστατεύσει και να διαχειρισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικολογική αξία της περιοχής, η οποία συνεπάγεται (τελικά) την κεφαλαιοποίηση των «αγαθών και υπηρεσιών της» και επομένως την οικονομική και κοινωνική ωφελιμότητά της. Η συνεχής αποτίμηση της αξίας των προσφερόμενων αγαθών των ΠΠ, βοηθά στην ύπαρξη κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης της εκάστοτε διαχειριστικής πολιτικής, καθώς και στην πολυπόθητη συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή της, αφού ένας από τους ‘τελικούς στόχους’ είναι η διαμόρφωση τοπικής περιβ/κής πολιτικής. Υπενθυμίζω, στο σημείο αυτό, ότι οι προστατευόμενες περιοχές είναι δημόσια- κοινωνικά αγαθά και η ευθύνη της ορθής διαχείρισής τους είναι μεγάλη. Η πρόκληση να ανταποκριθούν οι ΦΔ σε αυτόν τον ρόλο είναι επίσης μεγάλη. Η επιχειρούμενη συγχώνευση ή/ και κατάργηση ΦΔ ( απίστευτο !!!!) στα πλαίσια της γνωστής δημοσιονομικής πολιτικής φαίνεται ότι «απέχει πολύ» από την λογική μιας λειτουργικής αναδιοργάνωσης και βελτίωσης του Εθνικού συστήματος διοίκησης των ΠΠ. Παρά το γεγονός ότι έχει διατυπωθεί εκτενώς η επιχειρηματολογία θα επαναλάβω τα εξής: 1.Κατ’αρχήν ποιας κλίμακας εξοικονόμηση πόρων θα επιτευχθεί όταν όλες οι δαπάνες καλύπτονται από κοινοτικούς πόρους. Όπως είναι γνωστό τα ΔΣ των ΦΔ και οι Πρόεδροι παρέχουν μη αμειβόμενες υπηρεσίες, ενώ οι εργαζόμενοι- μιλώντας με οικονομικούς όρους- συνιστούν « μια δράση ενός προγράμματος» με ημερομηνία λήξης το 2015. 2.Η Χώρα έχει «απασχολήσει» κατά το παρελθόν την Ευρωπαϊκή επιτροπή για παραβάσεις και μη- συμμόρφωση στην προστασία των ΠΠ. Έχουν μελετηθεί επαρκώς οι δεσμεύσεις της Χώρας απέναντι στην ΕΕ στον τομέα προστασίας της βιοποικιλότητας και των συναφών Οδηγιών; 3.Στον παρόντα χρόνο, όλοι σχεδόν οι ΦΔ, και μετά από καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να υλοποιούν δράσεις και έργα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ. Έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο αναστολής της ομαλής απορρόφησης των πόρων; 4.Θα είναι συνεπής η Χώρα μας στις συμβατικές υποχρεώσεις της όπως είναι η υλοποίηση του βασικού έργου των ΦΔ, δηλαδή η εποπτεία και η καταγραφή της κατάστασης προστατευόμενων οικοτόπων, ειδών κ.λ.π με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες; 5 Προτείνεται επίσης ότι οι ΦΔ μπορούν να προσαρτηθούν( !!!) σε ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα. Όμως η φιλοσοφία των ΦΔ είναι να αποτελούν αυτοτελείς δομές στις οποίες να εκπροσωπείται η πολυπλοκότητα της κοινωνίας ( πολιτεία, τοπικές κοινότητες, κοινωνικοί φορείς, πολίτες). Ο λόγος είναι ότι, ένα αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης (ή καλύτερα διακυβέρνησης) των ΠΠ οφείλει να συνομιλεί με όλες τις κοινωνικές συνιστώσες προωθώντας πάντα την οικολογική αξία των περιοχών. Ποια θα είναι λοιπόν η ειδοποιός διαφορά ενός ΦΔ από μια οποιαδήποτε υπηρεσία περιβάλλοντος; ( η οποία ασφαλώς έχει ως πρόθεση την τήρηση της περιβ/κής νομοθεσίας). Είναι βέβαιο ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα, όπως το άρθρο 10, είναι απολύτως αποτυχημένα πέραν της επιπολαιότητάς τους !!! Έχω την αίσθηση ότι όλοι προτίθενται να συζητηθεί άμεσα το θέμα της αναδιάρθρωσης του πλαισίου λειτουργίας των ΠΠ αν βέβαια επιθυμούμε μια “win-win solution”. Ειδικότερα για τον Φ.Δ Κάρλας ( Θεσσαλία), ο Φορέας που έχει δηλωθεί στις αιτήσεις προς την Ε.Ε. για την χρηματοδότηση του έργου για να ασκήσει την ολοκληρωμένη αυτή λειτουργία είναι ο «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου». Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με την από 29.8.2011 Απόφαση της Επιτροπής για την χρηματοδότηση του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, πρέπει μέχρι 31.12.2012 οι Ελληνικές Αρχές να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. όσον αφορά στην προστασία και τη διαχείριση τη περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και της Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Είναι κάτι άλλο που δεν κατανοεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ???? Με εκτίμηση Ιφιγένεια Κάγκαλου, Πρόεδρος ΦΔ Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου