Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Χρυσόγελος' | 7 Οκτωβρίου 2012, 14:49

    Ερώτηση Νίκου Χρυσόγελου προς την Κομισιόν σχετικά με την "συνένωση και κατάργηση φορέων διαχείρισης περιοχών Natura" χωρίς μάλιστα να συνοδεύεται από επιστημονική - οικολογική αποτίμηση των επιπτώσεων και χωρίς έκθεση που να αποδεικνύει οποιοδήποτε δημοσιονομικό ή άλλο όφελος από τις συνενώσεις και καταρργήσεις. Συμπληρωματικά με όσα έχουν σχολιαστεί ήδη: Η άγνοια και η προχειρότητα των συντακτών είναι τόσο μεγάλη που συνενώνουν τον φορέα διαχείρισης Καρπάθου - Σαρία (Δωδεκάνησα) με τον Φορέα Διαχείριση Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με έδρα τα Χανιά! Δυο περιοχές που ούτε από οικολογική αλλά ούτε από διοικητική άποψη σχετίζονται. Δεν υπάρχει καν σύνδεση ακτοπλοϊκή ή άλλη μεταξύ Χανίων και Καρπάθου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κοινή διαχείριση? Αν ήθελαν οι συντάκτες του σχεδίου να βελτιώσουν τη διαχείριση των περιοχών νατούρα στον νησιωτικό χώρο θα μπορούσαν να έχουν επεξεργαστεί και προτείνει ένα σχέδιο για την οργανωμένη κι αποτελεσματική διαχείριση των 69 περιοχών Narura στο Ν Αιγαίο που δεν έχουν καμία διαχείριση, ένα μοντέλο κοινής διαχείρισης οικολογικά κοντινών περιοχών! Η βελτίωση της οργάνωσης των Φορέων Διαχείρισης μεσα από έναν ουσιαστικό διάλογο θα μπορούσε να βοηθήσει την καλύτερη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών για την αξιοποίηση πόρων που θα υπάρχουν τόσο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας, Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και σε επιμέρους χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ LIFE) για την χρηματοδοότηση της προστασίας και διαχείρισης των φυσικών προστατευόμενων περιοχών αλλά και την προσαρμογής του μοντέλου ανάπτυξης στηνευρύτερη περιοχή στις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η παρουσία μιας περιοχής NATURA. Ερωτηση Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο προς την Κομισιόν Σύμφωνα με ανακοίνωση [1] του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, οι 29 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα συγχωνεύονται σε 14 Φορείς, «κατά προσέγγιση αντίστοιχη των περιφερειών», με στόχο, σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «το κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο». Οι Φορείς από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι από ευρωπαϊκά προγράμματα [2] και η συμβολή τους στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης είναι προφανής. Η συγχώνευση με βάση τα διοικητικά όρια των Περιφερειών δεν συμπίπτει με την οικολογική ενότητα των προστατευόμενων περιοχών, ενώ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας και τις αρχές ορθής διαχείρισης. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι πρόεδροι των ΔΣ μέσω του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς, θεωρούν πρόχειρη, αδικαιολόγητη και παντελώς ατεκμηρίωτη τόσο από οικονομικής όσο και από επιστημονικής άποψης τη δρομολογούμενη συγχώνευση [3]. Ερωτάται η Επιτροπή: 1. α) Έχει στη διάθεσή της από τις ελληνικές αρχές συγκεκριμένα επιστημονικά και οικολογικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση αυτή; β) Υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων διαχείρισης και της Επιτροπής Φύση; γ) Υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν το δημοσιονομικό όφελος; δ) Έχει ληφθεί στον σχετικό υπολογισμό υπόψη η συμβολή των ΦΔ στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη;  ε) Προηγήθηκε διαβούλευση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις; 2. Πώς αντιμετωπίζει την τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ αλλαγή δικαιούχου) των εγκεκριμένων προγραμμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις στην υλοποίηση, καθώς και στα χρονοδιαγράμματά τους; 3. Είναι η συγχώνευση των φορέων με βάση τη διοικητική οργάνωση της χώρας συμβατή με τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΚ) και την προσέγγιση του οικοσυστήματος; Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει; [1] http://www.ydmed.gov.gr/?p=2677 [2] Κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.)– Γ΄ΚΠΣ  2006-2009 και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) – Ε.Σ.Π.Α. 2010-2015 [3] http://ellinikifysi.gr/2012/07/elliniki-fysi-2/#.UD5yq8HN-vA