Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπόμνημα του Δημάρχου Αμφίκλειας – Ελάτειας με αφορμή το άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» Θέμα : ‘’Συγχώνευση και Κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών’’ Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη συγχώνευση θέτει ως προαπαιτούμενο την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή και συμβατή με τις Κοινοτικές οδηγίες λειτουργία των φορέων όλης της χώρας . Με αφορμή τη διαβούλευση αναφέρουμε περαιτέρω ότι ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, συνεπής στην στάση στήριξης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και τώρα με βεβαιότητα στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης (όμορο συγχωνευόμενο Φορέα), έχει προβεί στην παραχώρηση (με την αριθμ. 192/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας) προς τον Φορέα των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός σύγχρονου Περιβαλλοντικού Κέντρου Εκπαίδευσης εντός του Εθνικού Δρυμού. (Πρόσφατη απόφαση Δ.Σ Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, για 20 χρόνια) Κύριος γνώμονας της πράξης παραχώρησης ήταν η πραγματική κοινή δράση και συμμετοχή των αστικών κέντρων της περιοχής με τον Φορέα στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι τοπικές κοινωνίες που ζουν εντός των περιοχών εποπτείας των Φορέων πρέπει να εκφράζονται και να λειτουργούν μαζί με τους φορείς .Οι φορείς πρέπει να ασκήσουν μαζί με τις τοπικές κοινωνίες την εποπτεία , τον έλεγχο , την δράση και την ενημέρωση σύμφωνα με τον καταστατικό τους ρόλο και τις Κοινοτικές Οδηγίες . Σε αυτή την προσπάθεια ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας θα είναι αρωγός και συμμέτοχος καθώς θεωρεί ότι η πραγματική ανάπτυξη των κοινωνικών συνδέεται με την προστασία και την διαφύλαξη των περιβαλλοντικών αγαθών τους. Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας Δρ. Θεόδωρος Ντούρος