Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Γρεβενών, Δημοσθένης Κουπτσίδης' | 8 Οκτωβρίου 2012, 13:36

    Το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου αποτελεί ήδη προϊόν «συγχώνευσης» των Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου (Βάλια Κάλντα) με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας χερσαίας Προστατευόμενης Περιοχής με έκταση που προσεγγίζει τα 2.000.000 στρέμματα. Τα πολλαπλά προβλήματα και αρρυθμίες από την πρώτη αυτή συγχώνευση έχουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί, με επίπονη όμως προσπάθεια, προσεκτική και ισορροπημένη λειτουργία και δράση του Φ.Δ. Η συγχώνευση του Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου με τον Φ.Δ. Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου θα έχει ως αποτέλεσμα το νέο σχήμα να έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διοίκηση μιας τεράστιας έκτασης που θα προσεγγίζει τα 3.000.000 στρέμματα, αποτελούμενα αποκλειστικά από ορεινές εκτάσεις με έντονη γεωμορφολογία και δύσκολη πρόσβαση, χωρίς όμως να αποτελούν γεωγραφική και οικολογική συνέχεια. Σε ό,τι αφορά στο νέο διοικητικό σχήμα, η χωρική αρμοδιότητά του θα εκτείνεται σε τρεις διοικητικές Περιφέρειες - Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας - καθιστώντας την λειτουργία, αλλά και την τοπική εκπροσώπηση σε αυτό, ιδιαιτέρως προβληματική. Η δε σύγκληση του ΔΣ και δημιουργία απαρτίας θα αποτελεί τιτάνιο έργο για τον εκάστοτε Πρόεδρο. Η μεταφορά της έδρας του νέου σχήματος θα τροφοδοτήσει την νέα έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας των Γρεβενών (όπου έχει οριστεί η έδρα του Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου) με αποτέλεσμα την μείωση της κοινωνικής αποδοχής του νέου σχήματος με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής. Παλαιότερα προβλήματα και εντάσεις για το θέμα αυτό έχουν σήμερα αμβλυνθεί. Ο Δήμος Γρεβενών, μέσω και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του, που αποτελούν μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες με τον Φορέα Διαχείρισης με τελευταία την κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα LIFE για δράσεις που σχετίζονται με την προστασία της καφέ αρκούδας, με κάλυψη της ιδίας συμμετοχής χρηματοδότησης από το Δήμο. Εάν η συγχώνευση προχωρήσει θα δημιουργηθούν πολλά ζητήματα για την συγκεκριμένη πρόταση, αλλά και για το σύνολο των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου μέχρι το τέλος του 2015. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα σ΄ αυτή τη χρονική στιγμή θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η προτεινόμενη συγχώνευση και ο Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, αφού ο προγραμματισμός και η χρηματοδότηση των δράσεών του είναι εξασφαλισμένη. Προτείνουμε ως εναλλακτική λύση να γίνει συγχώνευση φορέων μόνο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.