Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μαχαίρας' | 8 Οκτωβρίου 2012, 15:22

    Μια ενδεχόμενη απόφαση κατάργησης του ΦΔ του Εθνικού δρυμού Αίνου δεν είναι μόνο μια αντι-οικονομική, αντι-αναπτυξιακή και αντι-περιβαλλοντική απόφαση. Δημιουργεί κινδύνους νέων προστίμων από την αθέτηση των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ βάζει σε αμφισβήτηση την ομαλή εξέλιξη των προγραμμάτων, αφού μοιραία εισάγει καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα και αλλαγές στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης. Πολύ περισσότερο όμως αποτελεί προσβολή στους εργαζόμενους και το ΔΣ του Φορέα, και ακόμη περισσότερο, προσβολή και εμπαιγμό για την ίδια την Κεφαλονιά, τον Φυσικό της Πλούτο, αλλά και τους ανθρώπους της. Αλλάξτε απόφαση κύριοι του ΥΠΕΚΑ: Αφήστε τον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου απερίσπαστο να κάνει τη δουλειά του!! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ!! Μαχαίρας Ιωάννης Δρ. Βιολόγος – Ορισθείς Ειδικός Επιστήμων από το ΥΠΕΚΑ ως Τακτικό μέλος του ΔΣ του ΦΔΕΔ Αίνου