Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Καρούμπαλης' | 7 Μαρτίου 2013, 07:15

    Σχετικά με την παράγραφο 2 (Παρακολούθηση και εποπτεία), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης καταγραφή όλων των ενεργειών (επιτυχημένων ή μη) θα προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση στην υπολογιστική ισχύ των συστημάτων, ειδικά σε διακομιστές αρχείων με μεγάλη κίνηση. Συνεκτιμώντας το δεδομένο ότι σε πολλές υπηρεσίες, το υφιστάμενο υλικό είναι σχετικά χαμηλής ισχύος (σε πολλές περιπτώσεις ίσως και οριακό), η υποχρεωτική καταγραφή όλων των ενεργειών θα οδηγήσει στην ανάγκη προμήθειας νέου ισχυρότερου εξοπλισμού με αρνητικές συνέπειες στον προϋπολογισμό. Η υποχρεωτική καταγραφή μόνο των μη επιτυχημένων ενεργειών (όχι και των επιτυχημένων) όλων των χρηστών, είναι εφικτή στα πλαίσια του οποιουδήποτε υφιστάμενου εξοπλισμού. Υποχρεωτική καταγραφή όλων των ενεργειών (επιτυχημένων ή μη) θα πρέπει βέβαια να επιβληθεί σε όλες τις επιχειρούμενες αλλαγές σε φακέλλους, πολιτικές πρόσβασης, ρυθμίσεις, μηχανισμό καταγραφής από οποιονδήποτε. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί η έκφραση "ζ) τις ενέργειες που εκτελούνται από όλους τους χρήστες και ομάδες χρηστών" και συγκεκριμένα το τι εννοείτε γράφοντας "ενέργειες ομάδων χρηστών", δεδομένου ότι οι χρήστες εκτελούν ενέργειες κατά μόνας και όχι ως ομάδες.