Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ' | 8 Μαρτίου 2013, 14:29

    Στο 6.1.δ).γγ) αναφέρεται: "(Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης) παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων πρόσβασης και ενεργειών". Πιστεύω ότι δεν είναι απολύτως σαφές τι σημαίνει “(...) δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής πρόσβασης και ενεργειών.”. Προτείνω να αναδιατυπωθεί η συγκεκριμένη πρόταση ως: “(Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης) παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα επιβεβαίωσης ότι οι κανόνες πρόσβασης και ενεργειών πράγματι επιβάλλονται και εφαρμόζονται, μέσω επιθεώρησης του ημερολογίου (audit log) όπου το σύστημα καταγράφει αυτόματα όλες τις προσβάσεις και τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί”.