Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος' | 8 Μαρτίου 2013, 16:39

    β) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει διεπαφές για επικοινωνία με άλλα συστήματα αρχειοθέτησης και διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων ιδίως για θέματα αναζήτησης, μεταφοράς, επικύρωσης γνησιότητας κρυπτογραφημένων ή μη εγγράφων, ανάκτησης φακέλων και περιεχομένων ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης και το επίπεδο ασφάλειας. Σχετικά με την επικύρωση γνησιότητας γρυπτογραφημένων ή μη εγγράφων δεν καταλαβαίνουμε τι εννοείτε και τεχνικά μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Προτείνουμε να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη απαίτηση ή να αναδιατυπωθεί ως προαιρετική.