Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννος Γραμματίδης' | 4 Μαΐου 2013, 10:40

    Εάν στήν έννοια τής "κάθε άλλης λεπτομέρειας" περιλαμβάνονται καί χρηματική αποζημίωση τών μελών τών επιτροπών, τότε από τήν σύνθεσή τους δέν θά πρέπει νά αποκλείονται καί ιατροί από ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματ ή απλώς ιδιώτες ιατροί γιά τούς ίδιους λόγους πού ανέφερα στόν σχολιασμό τού άρθρου 5 αλλά καί σεβασμό στήν αρχή τής ισότητας.