Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'gthomakos' | 4 Μαΐου 2013, 21:36

    Ο περιορισμός , ειδικά, του δικαιώματος του υπαλλήλου περί προσφυγής στις αποφάσεις της Επιτροπής καταδεικνύει την μονομέρεια του νομοθέτη, το έλλειμα δημοκρατικότητας και την τάση συγκεντρωτισμού της εξουσίας. Είναι λάθος.