Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ' | 10 Ιουνίου 2013, 21:39

    Τα συγκεκριμένα κίνητρα εξαγοράς θα έχουν περιορισμένη ανταπόκριση από τους διαθέσιμους υπαλλήλους λόγω κόστους. Θα πρέπει να υπάρχουν αντικίνητρα για τους διαθέσιμους όπως πιθανή τοποθέτηση εκτός νομού ή πιθανή απομάκρυνση από το δημόσιο. Κίνητρο με αυξημένη ανταπόκριση για την εξαγορά πλασματικού χρόνου θα ήταν η επιπλέον μοριοδότηση στην αξιολογηση ώστε να εξαιρείται από πιθανή απόλυση ή διαθεσιμότητα ο/η σύζυγος του/της που θα έχει ενταχθεί στο κίνητρο της εξαγοράς πλασματικού χρόνου , ωστε να προστατεύεται το ένα μελος σε περιπτωση που εργάζονται και οι δύο στο δημόσιο.Όπως ακριβώς συνέβει στο νομο 4093/2012 <>