Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Κανδρής' | 2 Οκτωβρίου 2013, 13:05

    1η παρατήρηση. Είναι και εσφαλμένη και προσβλητική η μείωση του αριθμού των αναρρωτικών αδειών. Θεωρεί εκ προοιμίου ότι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων κάνει κατάχρηση. Αν ο νομοθέτης θεωρεί ότι πρέπει να αποτρέψει την πιθανότητα κακής χρήσης της άδειας αυτής, πρέπει να επιβάλλει την υποχρεωτική επίσκεψη του ιατρού εργασίας ή του ελεγκτή ιατρού της υπηρεσίας στην οικία του ασθενούντος και ο ιατρός να επιβεβαιώνει την ορθότητα ή μη των ισχυρισμών του ασθενούντος. Αυτή η διάταξη, όπως έρχεται, τιμωρεί τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι σέβονται το καθήκον που τους έχει ανατεθεί Η ίδια η ασθένεια, όπως και το κόστος της επίσκεψης σε έναν ιδιώτη ιατρό ή ακόμα και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο καθιστούν απαγορευτική την επίσκεψη στο ιατρείο, με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας μόνο οι πιο εύποροι δημόσιοι υπάλληλοι και οι οποίοι δε θα ελέγχονται από την υπηρεσία για το αν οι ισχυρισμοί τους είναι ψευδείς, αφού θα καταθέτουν τη γνωμάτευση του ιδιώτη ιατρού. 2η παρατήρηση Οφείλει, κατά τη γνώμη μου, ο νομοθέτης να αποσαφηνίσει τη διατύπωση που αφορούν στις αιμοδοτικές αναρρωτικές άδειες. Ο νομοθέτης οφείλει να ορίσει με σαφήνεια στο Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα ότι: «επιτρέπονται μέχρι τέσσερις αναρρωτικές αιμοδοτικές άδειες ανά ημερολογιακό έτος των δύο ημερών για κάθε αιμοδοσία και μέχρι οκτώ συνολικά, εκτός αν η αιμοδοσία αφορά έκτακτη κλήση του εθελοντή αιμοδότη από την κλινική αιμοδοσίας δημόσιου νοσοκομείου ή συμμετοχή σε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία κάποιου φορέα, οπότε προβλέπονται τρεις μέρες για κάθε τέτοια περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία και μέχρι δώδεκα συνολικά ανά ημερολογιακό έτος. Η συμπλήρωση πρέπει να γίνει για αποφεύγονται αυθαίρετες ερμηνείες της διοίκησης, που έχουν ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η εθελοντική προσφορά αίματος.