Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΣΠΟΙΝΑ' | 2 Οκτωβρίου 2013, 14:43

    H apriori θεώρηση του υπαλλήλου ως τεμπέλη, πονηρού και κοπανατζή σίγουρα δεν αποτελεί γόνιμη βάση για την όποια προσπάθεια ανασυγκρότησης του δημόσιου τομέα. Η ελαχιστοποίηση των αδειών που αφορούν στην υγεία του υπαλλήλου αφενός απηχεί τιμωρητική διάθεση ενώ ενέχει πραγματικούς κινδύνους για την υγεία και την φυσική του κατάσταση. Η άποψη και εμπειρία των γιατρών εργασίας αλήθεια, ελήφθη υπόψη; Οι παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος που αυξάνουν ραγδαίως και έχουν σχέση με τη χρήση των Η/Υ (άδειες που καταργούνται!!!)αλήθεια έχουν καμία σημασία; Εν τέλει, φαίνεται πως η αμετροεπής συμπεριφορά κάποιων Δημοσίων Υπαλλήλων αποτελεί τον οδηγό για την ισοπέδωση κάθε λογικής και απαραίτητης προστατευτικής-προληπτικής διάταξης για τους εργαζόμενους ακόμη και αν αυτή αφορά την υγεία!