Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 10:40

    "Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου". Αυτή την παράγραφο την καταργείτε??? Ε, ρε γλέντια!!!