Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.' | 3 Οκτωβρίου 2013, 10:20

    Απαιτείται διόρθωση του άρθρου 62. Ο Ν.3584/2007 αφορά τον Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ. Άρα η αναφορά στην παραγρ. 4 του άρθρου 54 αφορά τον Ν.3528/97 και πρέπει α) ή να συμπληρωθεί "1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται .......... με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Ν.3528/97....." β) ή να διορθωθεί με το σωστό "1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται .......... με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 61 ....."