Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'mati' | 3 Οκτωβρίου 2013, 20:19

    κατά την άποψή μου η αυτοδίκαιη θέση σε αργία είναι αυτό ακριβώς που εννοεί η λέξη "αυτοδίκαιη" δηλ. επιβάλλεται ως διοικητικό μέτρο, απευθείας από το νόμο. Δεν μπορεί να ανασταλεί με απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου που σε καμία περίπτωση δεν έχει αρμοδιότητα για τα διοικητικά μέτρα.Ούτε το ΣτΕ δεν δίνει αναστολή μετά την επιβολή των διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Καλό είναι να ρωτήσετε και κανένα νομικό.