Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ανδρεας' | 7 Οκτωβρίου 2013, 16:40

    Ως προς τις αναρρωτικες άδειες, θα πρέπει να ρυθμισθεί το ζήτημα των αιμοδοτικών που παραμένει, από 20 ετίας, εκτός ΥΚ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ορισθεί ότι το μέγιστο είναι δύο ημέρες αδείας ανά αιμοδοσία και μεταξύ των αιμοδοσιών θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα, τουλάχιστον έξη μηνών. Αυτό, ώστε να παύσει η κατάχρηση του δικαιώματος αυτού. Εξ άλλου, ο ΠΟΕ θεωρεί ότι το διάστημα των έξη μηνών είναι το ελάχιστο συνιστώμενο, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του αιμοδότου, αλλά και η ποιότητα του προσφερομένου αίματος. Συναφώς, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν εγκρίνεται αιμοδοτική άδεια σε αιμοδότη υπάλληλο γιά διάστημα έξη μηνών από τό πέρας της αναρρωτικής άδειας που έλαβε, βάσει των άρθρων 54 και 55ΥΚ.