Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ανδρεας' | 7 Οκτωβρίου 2013, 17:04
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι σκόπιμο να υπάρξει περιορισμός των αδειών αυτών όχι μόνο ποσοτικός, αλλά και ποιοτικός. Συγκεκριμένα, να χορηγείται άδεια μόνον εφ'όσον πρόκειται γιά φοίτηση/σπουδή/ μαθητεία σε σχολεία και ιδρύματα που χορηγούν τίτλο σπουδών ανωτέρας κατηγορίας απο εκείνον που απαιτείται στην κατηγορία που έχει καταταγεί ο υπάλληλος δηλ. π.χ ΤΕΙ/ΑΕΙ γιά ΔΕ, ΑΕΙ για ΤΕ, μεταπτυχιακό/ διδακτορικό γιά ΠΕ. Δηλαδή, δεν θα δίδεται άδεια εξετάσεων γιά φοίτηση προς απόκτηση π.χ δεύτερου πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ. Ενδεχομένως, οι άδειες εξετάσεων πρέπει να περιορισθούν περισσότερο, με την εισαγωγή του όρου της συναφείας με το γνωστικό/επιχειρησιακό αντικείμενο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.π.χ φοίτηση σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο υπαλλήλου ΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών η σε μεταπτυχιακό αρχαιολογίας υπαλλήλου ΠΕ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας δεν θα δίδει δικαίωμα αδείας εξετάσεων.