Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α'Β' | 15 Ιανουαρίου 2014, 23:24

    Καλό θα ήταν για να μην υπάρξουν "παρερμηνείες" να οριστεί ρητά για τους ΟΤΑ Α΄βαθμού, σε περίπτωση ΜΗ ύπαρξης Γενικού Διευθυντή, ποιός αξιολογεί τους τμηματάρχες & τους Διευθυντές, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή ο Δήμαρχος (ως μονομελές όργανο Διοίκησης) ; Η άποψή μου είναι ο Δήμαρχος με δυνατότητα να παραχωρεί την αρμοδιότητα στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ή σε Αντιδήμαρχο.