Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Κατίνα' | 17 Ιανουαρίου 2014, 15:38

    1. Να υπάρχει αξιοκρατικό σύστημα μέτρησης επίτευξης στόχων και αξιοκρατική αξιολόγηση για όλους (και προϊσταμένους) και για να το τραβήξω και λίγο να συνδέεται η επίτευξη με το μισθό (θα πέταγε το Δημόσιο) 2. Επιλογή προϊσταμένων ΜΟΝΟ με αδιάβλητες εξετάσεις. Ούτε χρόνια προϋπηρεσίας να μετράνε (δεν αποδεικνύουν άλλωστε την εμπειρία), ούτε να παίρνουν μόρια επειδή έχουν διατελέσει προϊστάμενοι ( εμ τοποθετήθηκαν με αναξιοκρατικά κριτήρια , εμ του πριμοδοτούμε κι από πάνω), ούτε μόρια μόνο με τα τυπικά προσόντα (όσοι εργάζονται χρόνια στο δημόσιο ξέρουν πόσοι διαθέτουν τέτοια προσόντα και είναι ανίκανοι και ως απλοί υπάλληλοι).