Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενοι ΟΡΘΕ' | 17 Ιανουαρίου 2014, 16:16

    Κατά την παρουσίαση από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη του Σ.Ν. για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την ανάρτηση στο διαδίκτυο (www.opengov.gr) για “δημόσια διαβούλευση” μόλις πέντε (!) ημερών του Σ.Ν. του ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με το οποίο καταργείται ο φορέας εφαρμογής του ρυθμιστικού που την ίδια ώρα παρουσιάζονταν (ΟΡ.ΘΕ.) και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε νέο συνιστώμενο τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μετά τα παραπάνω: - Επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας, ενώ αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις και ενστάσεις μας, όπως είχαν διατυπωθεί στα προηγούμενα ομόφωνα ψηφίσματά μας (18-12-2012 και 24-01-2013). - Η επιχειρηματολογία της αιτιολογικής έκθεσης του Σ.Ν. περί: επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων, κατακερματισμού αντικειμένου, σημαντικής εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης οικονομίας κλίμακας είναι παντελώς ανυπόστατες για την συγκεκριμένη περίπτωση (ΟΡ.ΘΕ.). - Η κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ. και η λειτουργία του ως τμήμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αποτελεί άλμα στο παρελθόν, καθώς σηματοδοτεί τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης στην κεντρική διοίκηση (Αθήνα) και τη λήψη των αποφάσεων μακριά από τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς. Ως εργαζόμενοι στον ΟΡ.ΘΕ., πολλοί δε από την αρχή της ίδρυσής του, θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ και απαιτούμε: - Η αρμοδιότητα σχεδιασμού επιπέδου μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης να ασκείται τοπικά και η αντίστοιχη δομή να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. - Η δομή αυτή να στελεχωθεί πρωτίστως από το υπάρχον έμπειρο προσωπικό του ΟΡ.ΘΕ. ώστε να αξιοποιηθεί και στο μέλλον η πολύτιμη τεχνογνωσία του τόσο σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα όσο και για τη μεταφορά της εμπειρίας του στο απαραίτητο νέο στελεχιακό δυναμικό.