Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ' | 17 Ιανουαρίου 2014, 18:46

    Αρθρο 19 1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ 161Α) «Ο αξιολογητής βαθμολογεί αντικειμενικά, εκθέτοντας με ευσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης τη δίκαιη γνώμη του για τον υπάλληλο.» Σύμφωνα με το Ν/Σ, μια τυπικά αντικειμενική κρίση των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους υπάγεται σε ποσοτικούς περιορισμούς (πλήθος των υπαλλήλων προς ένταξη στις κλίμακες αξιολόγησης 9/10 και 7/8 βαθμών) καθορισμένους εκ των προτέρων από τον Γενικό Διευθυντή της υπηρεσίας. Και αν, για να περιορισθούν οι περιπτώσεις ολόκληρων υπηρεσιών με υπαλλήλους μόνο του 9 ή του 10, μπορεί να γίνει μια αβαρία και κάποιοι να αξιολογηθούν με 8, υπάρχει πρόβλημα με την υποχρεωτική (σε ποσοστό τουλάχιστον 15% του πλήθους των υπαλλήλων) βαθμολόγηση των υπαλλήλων με 1 (εντελώς ακατάλληλοι υπάλληλοι) έως 6(καλοί υπάλληλοι) βαθμούς (ΠΔ 318/1992). Ενδεχόμενες αγαθές προθέσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον καθορισμό ενός ανώτατου ποσοστού των υπαλλήλων προς βαθμολόγηση με 9 και 10 και συνεπώς προς ένταξη στην κλίμακα 9/10 βαθμών. 2. Είναι προφανές ότι το ποσοστό της κλίμακας 7/8 βαθμών (έως 60%) μπορεί πολύ εύκολα να καθορισθεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα ωθώντας στην κλίμακα 1/6 βαθμών πολύ περισσότερους υπαλλήλους (ακόμη και το 100% των υπαλλήλων, αν τα έως 25% και έως 60% των κλιμάκων 9/10 και 7/8 βαθμών, μηδενιστούν) από αυτούς που αναλογούν στο 15%.