Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Κ.' | 18 Ιανουαρίου 2014, 14:04

    θεωρούμε ότι η κατάργηση του ΟΡΣΑ είναι μια κακή επιλογή, με το δεδομένο ότι εκκρεμούν στον Οργανισμό δεκάδες περιπτώσεις αναθεώρησης πολεοδομικών σχεδίων των δήμων της Αττικής. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν "βαλτώσει" για πάρα πολλά χρόνια και λόγω της έλλειψης προσωπικού στον Οργανισμό τα τελευταία 2-3 χρόνια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των λίγων στελεχών του Οργανισμού. Η διάλυσή του, χωρίς την ύπαρξη καμιάς νέας σχετικής υποδομής στο ΥΠΕΚΑ, θα δημιουργήσει μείζον πρόβλημα, αφού θα γίνει πλήρης κατάργηση της υφιστάμενης υποδομής, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις από τις σημερινές που φθάνουν τα 7-8 χρόνια! Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε να υλοποιηθεί πρώτα η διάδοχη κατάσταση και μετά να προχωρήσετε στην κατάργηση του ΟΡΣΑ.