Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Τόσκας' | 18 Ιανουαρίου 2014, 18:22

    Με την προτεινόμενη 'ενσωμάτωση' του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης στις δομές του ΥΠΕΚΑ: Δεν προωθείται η πολλαπλώς εξαγγελλόμενη 'αποκέντρωση' της διοίκησης Δεν υλοποιείται η μείωση ή εξάλειψη της γραφειοκρατίας (οι δήμοι θα πρέπει να απευθύνονται πλέον στο 'κλεινόν άστυ' για τη ρύθμιση θεμάτων πολεοδομ. σχεδίων, περιβαλλοντικών ζητημάτων και συναφών μελετών κ.λπ. κ.λπ.) Δεν διαφαίνεται απλούστευση διαδικασιών εφαρμογής χωρικού σχεδιασμού ούτε εξοικονόμηση κρατικών πόρων (ο ΟΡΘΕ δεν έχει οργανικά ούτε έναν υπάλληλο! - κοστίζει ελάχιστα στο κράτος!) Δεν βελτιώνεται η χωροταξική οργάνωση του δήμου και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης Δεν συνιστώνται (νέες) δομές και δράσεις οι οποίες να αποκτούν τις απαραίτητες συνέργειες με τους φορείς της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (δήμοι, νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες) Δεν επισπεύδονται οι χρονοβόρες διαδικασίες που αφορούν σε επίλυση θεμάτων του πολεοδομικού αλλά και του -κατακερματισμένου από πλευράς αρμοδιοτήτων- συγκοινωνιακού σχεδιασμού της μητρόπολης Δεν εμπλουτίζεται η νέα προτεινόμενη υπηρεσία (Τμήμα του ΥΠΕΚΑ..) με τα 'εργαλεία' και τις αρμοδιότητες που το Ρυθμιστικό Σχέδιο προτείνει κ.λπ. κ.λπ. Δεν φαίνεται να είναι άμεσης εφαρμογής η όποια αλλαγή η οποία θα οπλίσει το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΕΚΑ να μπορεί να μελετά και να σχεδιάζει, να γνωμοδοτεί και ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ.. Κατά συνέπεια, η πρόσφατη παρουσίαση του (νέου) σχεδίου του Ρυθμιστικού (15.01.14) αποτελεί ενέργεια-τραγέλαφο με δεδομένες τις δρομολογημένες εξελίξεις. Τέλος, η προτεινόμενη κατάργηση του φορέα είναι λάθος κίνηση (από τεχνοκρατικής άποψης).